BPD legt eindbod neer

Tijdens het laatste overleg op 22 januari is het cao-overleg bij BPD tot een einde gekomen door een eindbod van BPD. CNV Vakmensen hoort graag jouw mening over het eindbod.

Variabele beloning
In het eindbod zit een negatieve consequentie voor toekomstige medewerkers. Namelijk dat BPD voor alle medewerkers tot en met schaal 11 die nieuw in dienst komen in plaats van 100% maar 50% variabele beloning wil uitkeren. Met jullie input hebben wij 7 januari de onderhandelingen hervat. Daar waar we hoopvol aan de onderhandeling begonnen liep het tegen het einde toch gespannen af toen de werkgever weigerde dit voorstel, waarmee een tweedeling op de werkvloer ontstaat, van tafel te halen. Als CNV Vakmensen vinden wij gelijk loon voor gelijk werk onder de collega’s zeer belangrijk. Daarnaast zijn wij tevens van mening dat differentiatie op de werkvloer de onderlinge solidariteit onder druk zal zetten.

Op 22 januari kwamen we weer bij elkaar. De werkgever kwam met een compensatie voorstel, namelijk: Extra POIB van € 500 voor de betreffende doelgroep. Dat stelt hen in de gelegenheid zichzelf extra te ontwikkelen en waar mogelijk door te groeien. Wat ons betreft een nobel gebaar maar voorkomt niet de tweedeling in beloning. Om deze reden is er nu geen gezamenlijk onderhandelingsresultaat, maar een eindbod van de werkgever.

Jouw stem telt
Wij betreuren het dat de werkgever het voorstel rondom variabele beloning weigerde van tafel te halen en leggen het eindbod om die reden negatief voor. Uiteindelijk is uiteraard het laatste woord aan jullie als leden, geef je mening over de complete set voorstellen. Maak gebruik van de mogelijkheid om te stemmen door hier te klikken. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je het bijgaande stemformulier per post sturen aan: CNV Vakmensen, Tamara Westerink, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht. Stemmen kan tot 12 februari 12.00 uur. Bij je stem lees ik ook graag een toelichting, maak gebruik van deze mogelijkheid.

Inhoud eindbod
De volledige tekst van het eindbod vind je in de bijlage, samen met het stemformulier. Hieronder een samenvatting van alle belangrijke punten uit het eindbod:

  • Looptijd 3 jaar, geen wijzigingen gedurende de looptijd van de nieuwe cao;
  • Collectieve loonsverhoging van 3x3%
  • 3% per 1 januari 2020, 3% per 1 januari 2021 en 3% per 1 januari 2022;
  • Aanpassing van de staffel variabele beloning om met de overstap van rendementscijfer ROIC naar rendementscijfer ROEC dezelfde uitkomsten van de percentages variabele beloning te bewerkstelligen;
  • Halvering van percentages variabele beloning voor nieuwe medewerkers tot en met schaal 11 (peildatum: ondertekening arbeidsovereenkomst vanaf 1 april 2020);
  • Extra POIB van € 500 voor bovengenoemde doelgroep nieuwe medewerkers tot en met schaal 11;
  • Aanvullend geboorteverlof vanaf januari 2020 met aanvulling tot 80% van het salaris;
  • Eerste jaar gratis proeflidmaatschap vakbond naar keuze.

Werf een lid
Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst is het van belang dat meer collega’s lid zijn van CNV Vakmensen. Op die manier kunnen we meer collega’s bereiken en betrekken op jullie collectieve arbeidsvoorwaarden. Hoe groter het draagvlak des te meer onderhandelingsmacht aan tafel. Bij ieder nieuw lid ontvang je een VVV-cadeaubon, schrijf je collega in via: https://www.cnv-ledenwerven.nl/

Verder vragen wij jullie deze nieuwsbrief onder de aandacht te brengen bij jullie collega’s.

Contact en vragen
Neem bij vragen over het eindbod of je werk contact op met CNV Vakmensen. Dat kan via ons kaderlid Gertjan Plomp of rechtstreeks bij mij. Dat kan telefonisch of via een mail.

Mede namens Gertjan Plomp – kaderlid CNV.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 51 20 29 91 of westerink@cnvvakmensen.nl 

Downloads