Bespreking voorstellen cao-Rabobank

Op 9 en 10 maart heeft de eerste onderhandelingsronde plaatsgevonden voor een nieuwe cao-Rabobank. Na een periode van onderzoeken zijn de onderhandelingen nu echt begonnen. In deze nieuwsbrief geven we een terugkoppeling van de eerste onderhandelingsronde.

Toelichting voorstellen
In de afgelopen maanden hebben vakorganisaties samen met Rabobank verschillende thema’s verkend. Gedurende deze verkenning hebben we ook grootschalig input opgehaald bij de medewerkers. Deze oriëntatiefase zijn door alle partijen als zeer zinvol ervaren. Onze voorstellenbrief hebben we op de eerste dag toegelicht.

Eerste inhoudelijke bespreking
Op de tweede dag hebben we op enkele onderwerpen een eerste inhoudelijk overleg gehad. Op de onderwerpen ‘werk-privé balans’, ‘ontwikkeling en inzetbaarheid’ en ‘pensioen’ hebben cao-partijen hun ideeën met elkaar gedeeld. Voor wat betreft pensioen zijn de uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek gedeeld die door ruim 5800 deelnemers zijn ingevuld. Daarnaast is een vergelijking van twee type pensioenregelingen besproken om inzichtelijk te krijgen wat parameters zijn voor invulling van een toekomstige pensioenregeling. De komende weken zullen cao-partijen hierover ook in gesprek gaan met Rabobank Pensioenfonds. 

Tweede onderhandelingsronde
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 30 maart bij Rabobank in Gorinchem. Op deze dag zal ook een inloopsessie worden georganiseerd waarin medewerkers worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met cao-partijen over het cao-proces.

Reageren
Wil je reageren of heb je een vraag, neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 86 42 65
E. r.wonnink@cnvvakmensen.nl