Bedrijfsverzorgers: cao-onderhandeling vastgelopen

De cao-onderhandelingen in agrarische bedrijfsverzorging zijn gisteravond vastgelopen. Het bod van 1,5% meer loon per 1 juli dit jaar en 2% per 1 juli volgend jaar blijft ver achter bij de loonvraag die de leden van CNV Vakmensen stellen. Wij gaan nu eerst in gesprek met de leden.

Gisteravond hebben de vakbonden het gesprek met werkgevers in de agrarische bedrijfsverzorging geschorst. Het loonbod van werkgevers bleef steken op 1,5 procent per 1 juli dit jaar en 2 procent per 1 juli volgend jaar. De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen ziet dit niet als een serieus bod. Het bod staat in geen verhouding tot de waardering die bedrijfsverzorgers verdienen.

Bezuinigen op zondag en arbeidsongeschiktheid

Afgelopen maanden hebben we vier onderhandelingsronde's gehad met de werkgevers. Daarin wilden werkgevers het vooral hebben over mogelijkheden om de zondaguren zonder toeslag in de urenbank te kunnen opnemen en wilde men de cao-afspraken versoberen voor medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Voor de vakbonden stond - naast een realistische loonstijging - vooral een betere planning en meer inzicht in de gemaakte uren en toeslagen hoog op de agenda. Bedrijfsverzorgers vinden het niet erg om veel en onregelmatig te werken, maar een veel gehoorde klacht is dat helder inzicht in de planning en de gemaakte uren en toeslagen ontbreekt.

We hebben aangegeven best naar een aantal praktische problemen van werkgevers in de huidige cao te willen kijken, maar we gaan niet mee in eenzijdige versoberingen van de cao. Echter, het lage loonbod van werkgevers maakt het lastig om serieuze afspraken te maken.

Wat nu?

CNV Vakmensen heeft - net als de collega's van FNV - een loonvraag van 1,5 procent per 1 juli en 2,8 procent per 1 januari neergelegd, plus een aantal kostenneutrale maatregelen om inzicht in werktijden en planning te verbeteren. Kijken we naar de stijgende prijzen en stijgende lonen om ons heen, dan is dit een bescheiden, maar realistische loonvraag.

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen gaat zo snel mogelijk in overleg met jullie collega's in de cao-commissie om de impasse te bespreken. Daar besluiten we of mogelijk ledenvergaderingen volgen om alle collega's te horen over de voortgang.

Met sterke vakbonden bereik je meer aan de onderhandelingstafel, dus dit is een goed moment om je collega's bij CNV Vakmensen te betrekken. Stuur ze dit bericht gerust door.

Nieuw: in gesprek op JeAchterban.nl

Heb je vragen, opmerkingen of goede ideeën: laat het me weten. Je kunt ook met mij of met elkaar in gesprek op JeAchterban.nl. Vragen over je werk, je rooster of je arbeidsvoorwaarden kun je daar ook stellen, ik doe mijn best ze zo snel mogelijk voor je te beantwoorden.

Mede namens jullie collega's in de onderhandelingsdelegatie.


Met vriendelijke groet,

Erik Honkoop en Jaap Bosma

Vakbondsbestuurders CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918 (Erik) 
M: 06 – 5160 2030 (Jaap)
twitter: @CNVVakmensen #CAOAB #CNVGroen

Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht

 
Juist nu: lid worden is zinvol. CNV Vakmensen