A.s.r.: Update pensioenregeling

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, is er dinsdag 7 juli weer overleg met jullie werkgever geweest over de pensioenregeling. We zijn een stapje dichter bij elkaar gekomen, maar we zijn er nog niet. Na de zomer gaan we verder.

Het blijft een ingewikkeld onderwerp. Vanuit onze leden hebben wij begrepen dat er behoefte bestaat aan maatmanberekeningen om inzicht te krijgen in tot welk resultaat de voorgestelde nieuwe regeling zou kunnen leiden. Het spreekt voor zich dat jullie deze nog ontvangen. Dat zal echter na de zomerperiode zijn. Immers, we zijn nog niet zo ver dat we overeenstemming hebben over de inleg in het pensioen vanuit a.s.r.. Zodra we weer een stap verder zijn c.q. de inhoud van de regeling meer compleet in beeld is, zullen wij weer een (al dan niet) digitale bijeenkomst organiseren.

Voor nu wensen wij jullie een mooie zomerperiode in goede gezondheid. 

Contact
Heb je vragen rondom je werk, de pensioengesprekken of je lidmaatschap? Neem dan contact met mij op. Het eenvoudigst gaat dit via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Tamara Westerink
Bestuurder
M. 06 5120 2991
E. t.westerink@cnvvakmensen.nl