A.s.r.: Update

Donderdag is er een nieuw cao-overleg bij a.s.r. over het DAC. In deze nieuwsbrief een korte update over de stand van zaken en de openstaande gesprekspunten. Daarnaast uiteraard de mogelijkheid om te reageren en zo mee te praten over jouw arbeidsvoorwaarden.

Proces
Na vier onderhandelingsrondes lukt het om elkaar te naderen op diverse onderwerpen aan de digitale cao-tafel. Uiteindelijk hangen alle thema's met elkaar samen en is er pas een akkoord op de diverse deelonderwerpen als er een goed totaalpakket ligt. Donderdag gaan we weer over de diverse onderwerpen in gesprek.

Thuiswerken
In de onderhandelingen spreken vakorgansities en a.s.r. veel over duurzame inzetbaarheid, thuiswerken en het vitaal toewerken naar je pensioen. Vanwege Corona is thuiswerken natuurlijk een groot thema. Een goed ingerichte thuiswerkplek hoort hierbij, om zo fysieke klachten te voorkomen. We maken daarom de afspraak dat alle medewerkers van a.s.r. thuiswerkfaciliteiten in bruikleen kunnen krijgen. Hierdoor hoef je zelf geen noodzakelijke middelen aan te schaffen en kan jij thuis goed je werk doen. Over de vergoeding voor het thuiswerken en een bijpassende reiskostenregeling zijn partijen in gesprek.

Sabbatical en remotie
Aan tafel zijn we daarnaast in gesprek over een sabbatical. CNV Vakmensen heeft voorgesteld dat elke medewerker bij a.s.r  een langere periode verlof kan opnemen, waarbij a.s.r. deels je salaris doorbetaald en je zelf een gedeelte voor je rekening neemt. Even een periode voor jezelf, die je naar eigen behoefte kan invullen. Dit thema bespreken we nog aan de cao-tafel en willen we graag meenemen in het totaalpakket.

We hebben daarnaast een invulling gegeven aan vrijwillige remotie, waarbij de medewerker kan aangeven een stapje terug of opzij te doen in functie. Een achteruitgang in salaris kan hiervoor een drempel zijn. Om deze overgang soepeler te laten verlopen zullen we een afbouwregeling in DAC afspreken.

Flexibele arbeidskrachten
Vorig jaar hebben vakorganisaties samen met a.s.r en andere bedrijven in de financiële sector de werkcode ondertekend. Deze werkcode heeft als uitgangspunt 'een gelijkwaardige arbeidsmarkt voor alle werkenden (flexibel of vast) binnen de bedrijven'.  De uitwerking van de afspraken ligt op de cao-tafel. Vanuit CNV Vakmensen voeren we het gesprek over gelijke beloning en gelijke kansen op ontwikkeling voor uitzendkrachten.

Donderdag
Aanstaande donderdag zijn er nog diverse thema's te bespreken. Zo staat de loonsverhoging op de agenda, de hoogte van de thuiswerkvergoeding, de reiskostenregeling en ook de wens voor een regeling om een langere periode een stap terug te kunnen doen bijvoorbeeld in de periode voorafgaande aan je pensionering. Voor deze onderhandelingen ben ik benieuwd hoe jij over bovenstaande onderwerpen denkt en waar voor jouw de priotiteiten hierbij liggen. Je kan je mening en ideeën delen via: t.westerink@cnvvakmensen.nl. Zo kan ik input vanuit medewerkers meenemen naar de onderhandeling. 

Contact en vragen
Heb je andere vragen rondom je werk of je lidmaatschap? Neem dan contact met mij op via onderstaande gegevens.

Tamara Westerink
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 91
E  t.westerink@cnvvakmensen.nl