Al het nieuws

ASR: Pensioenwebinar vakorganisaties op 23 juni

In tijden van afstand en thuiswerken zijn de gesprekken over een nieuwe pensioenregeling bij a.s.r. digitaal door gegaan. Een pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en een zorgvuldige afweging hierbij kost tijd. We nemen jullie graag mee in het laatste voorstel van de werkgever.

Om jullie mee te nemen in het proces en het laatste voorstel van de werkgever nodigen vakorganisatie je uit voor een webinar.

Proces
In de pensioengesprekken met a.s.r. is de aard van de regeling, een collectieve of individuele regeling, al enige tijd het onderwerp van gesprek. Een belangrijk verschil in uitgangspunt welke onder andere veroorzaakt wordt door de keuze van een pensioenuitvoerder, maar bijvoorbeeld ook door kosten en zekerheden.

In de afgelopen periode heeft er onder alle medewerkers van a.s.r. een risicobereidheid- en risicocapaciteitsonderzoek plaats gevonden. Dit onderzoek gaf medewerkers een inzicht in de eigen financiële positie. A.s.r. en vakorganisaties hebben een algemene terugkoppeling gehad van de resultaten over de hele groep. Uit het onderzoek bleek dat over het algemeen de medewerkers voldoende risicocapaciteit hebben, maar dat de risicobereidheid lager is. We gebruiken deze input als achtergrondinformatie, maar het is niet leidend voor de keuze van een pensioenregeling.

We zijn nu op het punt gekomen dat we echt de onderzoeks- en oriëntatiefase voorbij zijn en inhoudelijk in de diepte moeten spreken over voorstellen.

Webinar
We nemen jullie graag mee in het laatste voorstel van de werkgever en in het proces aan tafel. Neem deel aan ons webinar op dinsdag 23 juni om 10.00 uur. Deze webinar wordt georganiseerd door de betrokken vakorganisaties: CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie.

Meldt je vooraf aan via: t.westerink@cnvvakmensen.nl. Maandag 22 juni ontvang je de deelnamelink. Tijdens de webinar kan je vragen stellen. Heb je nu al specifieke vragen? Stel deze vooraf per mail, dan worden deze meegenomen in de webinar of individueel beantwoord.

Contact
Heb je vragen rondom je werk, de pensioengesprekken of je lidmaatschap? Neem dan contact met mij op. Het eenvoudigst gaat dit via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl.

Tamara Westerink
bestuurder CNV Vakmensen
M.: 06 51 20 29 91