ANWB zegt cao-overleg af

Afgelopen maandag 27 juli zouden CNV Vakmensen, FNV en ANWB verder onderhandelen over jouw cao. Dat overleg werd tot onze spijt door ANWB afgezegd. ANWB geeft als reden aan dat er nog geen duidelijkheid is over de pensioenregeling. En nu dus ook niet over jouw cao en jouw loon.

Hoe nu verder?
Nu ANWB het overleg heeft afgezegd, is er een nieuwe situatie ontstaan. CNV Vakmensen heeft vanaf het begin af aan gezegd dat we, juist omdat we snel duidelijkheid voor jou willen hebben, niet al te veel voorstellen hebben ingediend. De voorstellen die we hebben ingediend, hoeven niet veel te kosten. Daarmee kwamen we ANWB tegemoet en we hoopten dat dit ANWB er toe zou bewegen om in een bijzonder, maar kort traject aan jou duidelijkheid te geven over je loon en andere arbeidsvoorwaarden.
Niet dus.
We gaan nu over tot een normaal cao-traject en we vragen daarom ook aan jou welke voorstellen jij hebt voor jouw cao.
Mail je voorstellen vóór 17 augustus aan mij via a.bulsink@cnvvakmensen.nl. Jullie voorstellen en suggesties worden vervolgens op 19 augustus besproken in de kaderledengroep. Daarna krijg je van ons een terugkoppeling in een nieuwsbrief en kun je je invloed verder aanwenden door een top 5 aan te geven.

ANWB en de pensioenregeling

In onze vorige nieuwsbrief schreef ik dat de bonden en ANWB samen aan het pensioenfonds hebben gevraagd om de pensioenregeling in ieder geval met 1 jaar te verlengen. Dat zal niet helemaal zonder gevolgen zijn, maar als het pensioenfonds akkoord gaat, is er op dat punt in ieder geval even rust. Het pensioenfonds heeft laten weten dat ze ons verzoek pas eind augustus/september kunnen behandelen.
Voor ANWB is duidelijkheid over het pensioen (en de daarmee eventueel gepaard gaande extra kosten) een steeds grotere disclaimer lijkt het wel.
Dit betekent dat we pas weer in oktober kunnen overleggen over jouw cao (nu snap je ook waarom wij zo hard hebben geprobeerd in juli tot een akkoord te komen).

Cao-overleg in oktober

We balen er vreselijk van, ook omdat de cao in oktober al een half jaar is afgelopen, maar het is nu niet anders. In oktober zullen we ons met vernieuwde energie inzetten voor jouw cao.
In de vorige nieuwsbrief noemde ik al een aantal punten waar we over gesproken hebben tijdens de gesprekken tot nu toe.
CNV Vakmensen heeft voorstellen ingediend die betrekking hebben op de reiskosten, tijd voor het volgen van opleidingen/duurzame inzetbaarheid, betere afspraken voor startende wegenwachten (meer tijd voor opleiding naast werk), een studie-afspraak over een 80-90-100-regeling (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw) in de laatste jaren van je werkzame leven/RVU-regeling (de regeling zware beroepen waar in het pensioenakkoord over gesproken wordt), de feestdagencompensatie op de alarmcentrale en een bijdrage voor vakbonden in de 3e wereld. Daarnaast hebben we gezegd dat we naast de inflatie een koopkrachtverbetering willen.

Welke voorstellen of suggesties heb jij voor jouw cao?

Heb jij aanvullende ideeën of suggesties? Laat het ons weten. Moeten we afspraken maken over thuiswerken? De voorzitter van CNV Vakmensen heeft begin 2020 geopperd dat iedereen een 30-urige werkweek zou moeten hebben. Daar zijn veel inhoudelijke argumenten voor aan te brengen. Zo’n 30-urige werkweek is er natuurlijk niet ineens. Hoe denk jij over verkorting van de werkweek? Een 36-urige werkweek bijvoorbeeld zou erg helpen bij het maken van betere roosters voor mensen die in onregelmatige dienst werken. Wat vind jij van verkorting van de werkweek in plaats van een (deel van de) loonsverhoging?

Jouw reactie vóór 17 augustus

We willen jouw reactie graag ontvangen uiterlijk op 17 augustus op mijn mailadres a.bulsink@cnvvakmensen.nl
In het overleg met kaderleden wordt dan een opsomming gemaakt (mede gebaseerd op het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond) waarin jij vervolgens kunt aangeven welke prioriteit jij geeft aan onderwerpen. Op basis daarvan maken we onze voorstellenbrief.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand in overleg met de kaderleden in de onderhandelingsdelegatie Sandra Hof (ALC Assen), Alex Wentzel (WW) en Marcel Spruijt (WW).

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl