Akkoord sociaal plan RELX Groep

CNV Vakmensen heeft samen met de andere vakbonden een akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan bij RELX Groep. In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de inhoud van het nieuwe sociaal plan. Ook mag jij als lid van CNV Vakmensen jouw stem uitbrengen!

Akkoord
Na 2 onderhandelingsrondes heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden een principeakkoord bereikt met RELX Groep over een nieuw sociaal plan.

Het akkoord in hoofdlijnen
We zullen de belangrijkste punten uit het nieuwe sociaal plan hieronder weergeven.

  • Looptijd 2 jaar (1 januari 2020 tot en met 31 december 2021);
  • De beëindigingsvergoeding wordt vastgesteld door de transitievergoeding te vermenigvuldigen met een factor;
  • De totale beëindigingsvergoeding is gemaximeerd op € 160.000 bruto. Indien het bruto jaarinkomen meer bedraagt dan
    € 160.000 bruto dan geldt dat de totale beëindigingsvergoeding wordt gemaximeerd op dat bruto jaarinkomen;
  • De boventallige medewerker komt in aanmerking voor een budget ten behoeve van outplacement en/of scholing;
  • De werkgever stelt een bedrag beschikbaar van maximaal € 750 voor juridisch en/of financieel advies.

Via ‘Downloads’ kun je het volledige principeakkoord en het nieuwe sociaal plan lezen.

Stemming
Met het bereikte akkoord is CNV Vakmensen van mening dat er een goed sociaal plan ligt. Wij leggen het principeakkoord dan ook met een positief stemadvies aan jullie voor.

Het is nu aan jullie om aan te geven wat jullie van het nieuwe sociaal plan vinden. Je kunt via deze link je stem uitbrengen. Stemmen kan tot en met vrijdag 22 november.

Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je het stemformulier op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/caos/uitgeverijen/cao-uitgeverijbedrijf. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je het bijgaande stemformulier per post sturen aan: CNV Vakmensen, Robert Wonnink, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 51 86 42 65 of r.wonnink@cnvvakmensen.nl

“Stop de kortingen op ons pensioen, voorkom verhoging van de premie en geen verlaging van de toekomstige opbouw” Teken de petitie op: https://geenpensioenskortingen.petities.nl/
Downloads