Aftrap cao Ser op 25 februari

Op 25 februari vindt er een aftrap plaats om te komen tot een nieuwe SER-cao. Op een gezamenlijke en leuke, want levendige ledenvergadering van CNV en collega-vakbond FNV hebben we een goede inhoudelijke lijst met ideeën meegekregen van de leden. Heeft u nog aanvullingen, laat het ons weten!
Voorstellen
De voorstellen die we bij werkgever willen neerleggen vindt u in de bijlage en bevat een aantal goede ideeën om de cao te kunnen bijschaven als het gaat om verduurzaming van de reiskostenregeling, maar ook om het nu daadwerkelijk introduceren van een persoonlijk ontwikkelbudget per medewerker.

Daarnaast proberen we ons ook in te zetten voor een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor jongere SER-medewerkers. Namelijk het geboorteverlof in plaats van 1 week tegen 100% en 5 weken tegen 70% van het loon te faciliteren bij wet, het bij de SER gedurende zes weken tegen 100% loondoorbetaling mogelijk te maken. Iets wat bijvoorbeeld ook al is afgesproken bij ING.

Focus zal wat CNV betreft ook gewoon op loon liggen. In combinatie met de belastingverlaging die is ingegaan en de vrij lage inflatie, is er in 2020 een goede kans om de reële lonen (loon gecorrigeerd voor inflatie) en daarmee de koopkracht goed te verbeteren en die willen we benutten.

Wij zullen u na de 25e op de hoogte houden van de voortgang en hopen op een voorspoedig, constructief overleg, dat hopelijk snel tot een goed resultaat leidt.

Vragen/opmerkingen
Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact op met uw bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Downloads