Al het nieuws

Aanpassing pensioenregeling VGZ

Eind 2017 heeft CNV Vakmensen afspraken gemaakt met VGZ over de pensioenregeling tot en met eind 2021. De aangekondigde premieverhoging door SBZ Pensioen zou leiden tot een opbouwkorting vanaf 1 januari 2021. Dit was aanleiding voor CNV Vakmensen om in gesprek te gaan met jullie werkgever.

Pensioenregeling 2019-2021
In 2017 heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden afspraken gemaakt over de pensioenregeling VGZ. Zo is er een maximumpremie over de jaren 2019 tot en met 2021 met VGZ afgesproken. Dit betekent dat als de maximumpremie in de afgesproken jaren onvoldoende is om de maximale pensioenopbouw te realiseren, er een opbouwkorting moet gaan plaatsvinden. Tot eind dit jaar kon binnen de afspraken die we met VGZ hebben gemaakt de maximale pensioenopbouw worden gerealiseerd. SBZ Pensioen heeft een forse premieverhoging aangekondigd waardoor vanaf 2021 het niet meer mogelijk is om de maximale pensioenopbouw te realiseren binnen de pensioenregeling van VGZ. Hierdoor zou er een opbouwkorting gaan plaatsvinden van 1,875% naar 1,075%. Dit was voor CNV Vakmensen en de andere vakbonden aanleiding om hierover in gesprek te gaan met VGZ.

Voorstel aanpassing pensioenregeling
Hoewel jullie werkgever contractueel niet verplicht is om in 2021 meer te betalen dan de maximumpremie die wij met hen zijn overeengekomen, heeft VGZ voorgesteld om in 2021 EUR 1,6 miljoen extra te betalen boven op de maximumpremie. Als de premie voor de toeslagreserve ook volledig wordt aangewend voor de financiering van de opbouw van het ouderdomspensioen, dan kan het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen in 2021 uitkomen op 1,275%. Hoewel er nog steeds sprake is van een opbouwkorting, komt het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen wel hoger uit dan als VGZ niet bereid zou zijn om een extra betaling te doen. VGZ heeft wel een voorwaarde gesteld: deze afspraak moet wel voor twee jaar (2021 en 2022) gemaakt worden.

Uitslag ledenraadpleging
De afgelopen dagen konden de leden van de vakbonden stemmen over het voorstel van VGZ. Vooraf was duidelijk dat de afspraken over de pensioenregeling alleen tussentijds aangepast konden worden als alle cao-partijen hiermee instemden. Bij FNV en De Unie waren de leden voor om de afspraken over de pensioenregeling tussentijds aan te passen. De leden van CNV Vakmensen gingen echter niet zomaar mee akkoord.
Allereerst vonden ze de extra betaling door VGZ van EUR 1,6 miljoen als compensatie voor de opbouwkorting te mager. Daarnaast was er kritiek dat zij veel te laat in het traject betrokken zijn geworden. Op het risico dat het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen in 2021 op 1,075% uit zou gaan komen, is uiteindelijk ook een meerderheid van de leden van CNV Vakmensen akkoord gegaan met het voorstel van VGZ.

Hoe verder in het pensioendossier
Nu er een akkoord is om de afspraken over de pensioenregeling tussentijds aan te passen, is het pensioendossier nog niet gesloten bij VGZ. In 2019 is er een pensioenakkoord bereikt waardoor het pensioenstelsel behoorlijk zal gaan wijzigen. Praktisch bijna alle pensioenregelingen bij pensioenfondsen moeten worden aangepast in de komende jaren. Ook de pensioenregeling bij VGZ zal moeten worden aangepast.
In 2021 en 2022 willen wij de tijd nemen om hierover in gesprek te gaan met VGZ. Dit proces zal begeleid worden door een externe adviseur, zoals we dat ook in 2017 hebben gedaan. In de komende weken zullen we samen met VGZ gaan onderzoeken welke externe adviseur ons in dit proces zal gaan begeleiden. Vervolgens zal er samen met de externe adviseur een planning worden gemaakt.

In 2021 zal ik jullie regelmatig informeren over de voortgang in het pensioendossier. Rest mij nog jullie een fijn Kerstfeest en een voorspoedig 2021 toe te wensen.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl