Aankondiging Canon Nederland wordt Canon BeNeLux

Het personeel van Canon Nederland is op donderdag 5 september 2019 op de hoogte gesteld van het plan/voornemen Canon Nederland operationeel op te laten gaan in een nieuwe BeNeLux-organisatie. Op 6 september 2019 zijn de vakbonden hiervan door Canon Nederland (Marlies Schepens) op de hoogte gesteld.

Het betreft geen juridische fusie en het betekent het in elkaar schuiven van afdelingen onder één leiding. Per 1 januari 2020 moet een en ander zijn gerealiseerd.

Werkgelegenheid
Verdeeld over Nederland, België en Luxemburg gaat het effect hebben op 45 arbeidsplaatsen.
CNV Vakmensen gaat ervan uit dat er geen gedwongen ontslagen volgen door de organisatiewijziging.

Vragen
Indien er vragen zijn betreffende deze wijziging dan kunt u deze vragen naar mij toe sturen per mail:r.jongen@cnvvakmensen.nl

Deze organisatiewijziging heeft geen betrekking op Océ Venlo, maar is ter kennisname voor de leden van CNV Vakmensen werkzaam bij Océ.

René Jongen
onderhandelaar CNV Vakmensen cao Canon – Océ
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl