Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Wanneer krijg je een reiskostenvergoeding?

Tot 2004 bestond er een onderscheid tussen woon-werkverkeer en zakelijke kilometers. Tegenwoordig is het zo dat alle kilometers die je voor je werk maakt, worden aangemerkt als zakelijke kilometers...

Meer informatie over Wanneer krijg je een reiskostenvergoeding?

WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Wie voor 2004 ziek werd of al een WAO-uitkering had, blijft onder de WAO vallen. Mensen die na 1 januari 2004 ziek zijn geworden, krijgen te maken met de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)...

Meer informatie over WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Wat is het verschil tussen consignatie, bereikbaarheidsdienst en aanwezigheidsdienst?

In sommige beroepen moeten werknemers in hun vrije tijd er zijn voor hun werk. Omdat er bijvoorbeeld een spoedgeval is. Ze zijn dan oproepbaar. In de wet zijn regels opgenomen voor deze type oproepdiensten.

Meer informatie over Wat is het verschil tussen consignatie, bereikbaarheidsdienst en aanwezigheidsdienst?

Wat is overwerk?

Soms moet je overwerken. Dan werk je langer dan het aantal uren dat in je contract staat. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde klus af moet. Of omdat er veel zieken zijn. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over overwerk.

Meer informatie over Wat is overwerk?

Wat staat er op mijn loonstrook?

Van je werkgever krijg je een loonstrook, waarop staat welk salaris je ontvangt. Werkgevers zijn verplicht om minimaal één loonstrook per jaar te geven. Aan het begin van het nieuwe jaar krijg je je jaaropgave van het voorgaande jaar...

Meer informatie over Wat staat er op mijn loonstrook?

Welke soorten contracten bestaan er?

Je werkgever en jij kunnen verschillende soorten contracten afsluiten, zoals een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) of een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)...

Meer informatie over Welke soorten contracten bestaan er?

Werken in de hitte: 10 tips om koel te blijven

Werken in zon en hitte is niet zonder risico's. Als je werkt op de bouwplaats, in de landbouw, op het dak of langs de weg, dan is het extra belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Daarom 10 tips om koel te blijven bij het werken in de hitte.

Meer informatie over Werken in de hitte: 10 tips om koel te blijven

Werkgevers misbruiken concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst kan een aantal bijzondere afspraken worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een relatiebeding. Deze beschermen eigenlijk de oude werkgever...

Meer informatie over Werkgevers misbruiken concurrentiebeding

Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen hun werknemers onbelaste vergoedingen geven. Dit is geregeld via de Werkkostenregeling (WKR) die in 2011 is ingevoerd. Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers...

Meer informatie over Werkkostenregeling

Werkkostenregeling: fiets van de zaak

De afschaffing van de fiscaal voordelige regeling van de bedrijfsfiets gaat in per 1 januari 2015, als de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) definitief wordt. Toch zijn er nog wel mogelijkheden om voordelig een fiets aan te schaffen...

Meer informatie over Werkkostenregeling: fiets van de zaak

Werktijden 13 of 14 jaar

Als je 13 of 14 jaar bent ga je naar school. Daarom zijn er speciale regels over hoeveel uren en dagen je per week mag werken...

Meer informatie over Werktijden 13 of 14 jaar

Werktijden 15 jaar

Als je 15 jaar bent ga je nog naar school. Daarom zijn er speciale regels over hoeveel uren en dagen je per week mag werken...

Meer informatie over Werktijden 15 jaar

Werktijden 16 of 17 jaar

Als je 16 of 17 jaar bent ga je nog naar school. Daarom zijn er speciale regels over hoeveel uren en dagen je per week mag werken...

Meer informatie over Werktijden 16 of 17 jaar

Werktijdverkorting

In bijzondere situaties kunnen werkgevers de werktijd van hun personeel verkorten. Bijvoorbeeld bij brand, een epidemie of een overstroming. Of, zoals nu, met het noodweer in Brabant en Limburg...

Meer informatie over Werktijdverkorting

Wet Flexibel Werken

Flexibel werken maakt gelukkiger, blijkt uit onderzoek. Bovendien leidt het tot minder stress, minder files, een hogere arbeidsparticipatie en minder beroep op kinderopvang. De overheid onderkent het belang van flexibel werken. Daarom is er sinds 1 januari 2016 de Wet flexibel werken. Wat zijn de mogelijkheden van de Wet flexibel werken en aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Meer informatie over Wet Flexibel Werken

WGA-uitkering: wat is het en wanneer krijg ik het?

Ben je arbeidsongeschikt? Dan kun je recht hebben op een WGA-uitkering. De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). Het is een uitkering die je krijgt als je nu of in de toekomst nog (deels) kunt werken.

Meer informatie over WGA-uitkering: wat is het en wanneer krijg ik het?

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, ben je mogelijk arbeidsongeschikt. In dat geval kan je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Sinds 2006 is dit geregeld in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)...

Meer informatie over WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Wijziging begrip passende arbeid

Als je een WW-uitkering krijgt, ben je verplicht om een passende baan te vinden. Als de duur van de werkeloosheid langer wordt, moet je ook werk accepteren dat onder je opleidings-/ervaringsniveau ligt.

Meer informatie over Wijziging begrip passende arbeid

Wijziging inkomensverrekening

Per 1 juli is de urenverrekening in de WW vervangen door de inkomensverrekening. Deze verrekening vindt plaats op het moment dat je inkomsten uit werk hebt.

Meer informatie over Wijziging inkomensverrekening

Wijzigingen ketenbepaling

Door wijziging van de ketenbepaling heb je vanaf 1 juli 2015 als werknemer eerder recht op een vast dienstverband. Laat je hierover goed informeren.

Meer informatie over Wijzigingen ketenbepaling

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is: meedoen. Meedoen van alle burgers in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente...

Meer informatie over WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

WW: passende arbeid

Als je een uitkering ontvangt, moet je op zoek naar passende arbeid, of je moet passend werk aanvaarden. Maar wat is passende arbeid?

Meer informatie over WW: passende arbeid

WW: plichten

Als je een WW-uitkering ontvangt, zijn daar ook verplichtingen aan verbonden. Houd je je daar niet aan, dan kan het UWV je een maatregel of boete opleggen. Een maatregel betekent dat je een bepaalde periode een lagere uitkering of zelfs helem...

Meer informatie over WW: plichten

WW-periode stapsgewijs verkort

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de uitkeringsduur van de WW stapsgewijs verkort tot maximaal 24 maanden (voorheen was de maximale duur van een WW-uitkering 38 maanden).

Meer informatie over WW-periode stapsgewijs verkort

WW-premie voor flexibele krachten hoger dan voor vaste werknemers

De WW-premie die werkgevers voor hun werknemers bepalen gaat veranderen. Vanaf 2020 gaat die voor flexibele medewerkers omhoog. Meer informatie over WW-premie voor flexibele krachten hoger dan voor vaste werknemers

WW-reparatie

Reparatie van de WW en de loongerelateerde WGA is zo goed als rond.


Meer informatie over WW-reparatie

WW-uitkering (Werkloosheidswet)

Wanneer je recht hebt op een WW-uitkering krijg je een basisuitkering van minimaal drie maanden. De maximale uitkeringsduur is 38 maanden (drie jaar en twee maanden). De eerste twee maanden krijg je 75 procent van je dagloon.

Meer informatie over WW-uitkering (Werkloosheidswet)

WWZ (Wet werk en zekerheid) bij tijdelijk werk

In 2015 wordt de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) van kracht. De wet hervormt het ontslagrecht en is bedoeld om de positie van flexwerkers te verbeteren. De nieuwe regels hebben ook hun uitwerking op tijdelijke contracten...

Meer informatie over WWZ (Wet werk en zekerheid) bij tijdelijk werk