Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Salaris: doorbetaling bij ziekte

Als je ziek wordt, moet jouw werkgever je gedurende maximaal 104 weken 70 procent van je loon doorbetalen. In veel cao’s zijn extra afspraken gemaakt over aanvullingen. Vaak krijg je in de eerste 52 weken je loon voor 100 procent uitbetaald...

Meer informatie over Salaris: doorbetaling bij ziekte

Salarisverhoging of salarisverlaging: hoe zit dat?

Gedurende je loopbaan kan de hoogte van je salaris verschillen. Als je geluk hebt krijg je vooral te maken met salarisverhoging, maar het kan ook zijn dat je salaris verlaagd wordt... Meer informatie over Salarisverhoging of salarisverlaging: hoe zit dat?

Salarisverlaging

Salarisverlaging of loonsverlaging kan ontstaan door herplaatsing in functies met een lagere beloning. Dit kan voorkomen als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en daardoor een andere functie krijgt. Het salaris gaat dan ook omlaag...

Meer informatie over Salarisverlaging

Schadevergoeding vakantiedagen voor langdurig zieken

Was jij tussen 1997 en 2012 meer dan een half jaar ziek en is je arbeidsovereenkomst geëindigd? Er is een grote kans dat jij je vakantiedagen onvolledig hebt uitbetaald gekregen. Je kunt hiervoor een claim indienen.
Meer informatie over Schadevergoeding vakantiedagen voor langdurig zieken

Schijnconstructies

Schijnconstructies zijn manieren waarmee werkgever proberen regels voor minimumloon of cao-loon te omzeilen. Dit kan het inhouden van bedragen op het minimumloon zijn, zoals maaltijden, huisvesting of zorgverzekering. Ook kan het gaan om (rare) boetebepalingen die een werkgever oplegt.

Meer informatie over Schijnconstructies

Seizoenarbeider

Een seizoenarbeider is iemand die werk doet dat maar in een seizoen gedaan kan worden. Meer informatie over Seizoenarbeider

Seksuele intimidatie op het werk: wat doe je daartegen?

1 op de 10 werknemers heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie op het werk. Je werkgever is verplicht om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen. Maar wat als je hier toch mee te maken krijgt?

Meer informatie over Seksuele intimidatie op het werk: wat doe je daartegen?

Sociaal plan

Als een werkgever wil reorganiseren kan het zijn dat werknemers hierdoor hun baan verliezen. De werkgever schrijft dan doorgaans een sociaal plan. Hierin staan maatregelen om de gevolgen van de reorganisatie te verzachten...

Meer informatie over Sociaal plan

Sollicitatiebrief schrijven

Het doel van je sollicitatiebrief is om jezelf te presenteren en je daarbij te onderscheiden van de rest. Een sollicitatiebrief heeft vaak een bepaalde opbouw met vaste onderdelen.

Meer informatie over Sollicitatiebrief schrijven

Sollicitatiebrief: 12 tips

Kan je nog wat tips gebruiken bij het schrijven van een sollicitatiebrief? Hier vind je 12 tips die je kunnen helpen bij het schrijven van een goede sollicitatiebrief.

Meer informatie over Sollicitatiebrief: 12 tips

Sollicitatiegesprek: de 10 meest gestelde sollicitatievragen

Een aantal sollicitatievragen komen vaak voor in sollicitatiegesprekken. Het van te voren oefenen van sollicitatievragen helpt je om die vragen zelfverzekerd te beantwoorden tijdens het gesprek.

Meer informatie over Sollicitatiegesprek: de 10 meest gestelde sollicitatievragen

Sollicitatiegesprek: een goede voorbereiding

Een sollicitatiegesprek geeft je de kans om de werkgever te overtuigen dat jij de juiste kandidaat bent. Een goede voorbereiding op je sollicitatiegesprek is dus erg belangrijk. Hoe zorg je voor een goede voorbereiding?

Meer informatie over Sollicitatiegesprek: een goede voorbereiding

Solliciteren social media

Veel bedrijven en organisaties zijn meer dan voorheen actief op social media om de juiste kandidaten te vinden. Het is dan ook aan te raden om zelf actief op social media te zijn om een baan te vinden.

Meer informatie over Solliciteren social media

Solliciteren: opvallen met personal branding en social media

De manier van solliciteren is veranderd. Om op te vallen, is het belangrijk om je te onderscheiden. Jezelf goed presenteren is belangrijk om op te vallen en die droombaan binnen te slepen.

Meer informatie over Solliciteren: opvallen met personal branding en social media

Spaarloonregeling

Het kabinet heeft het spaarloon per 1 januari 2012 afgeschaft. Inleg in de regeling is niet meer mogelijk en het gespaarde bedrag is op die datum automatisch vrijgevallen. Opname van het spaarloon is niet verplicht...

Meer informatie over Spaarloonregeling

Stage

Als je een opleiding volgt is het opdoen van praktijkervaring tijdens een stage erg belangrijk voor je kansen op de arbeidsmarkt. Heb je een stageplek gevonden? Zorg dan voor goede afspraken over je stageplan en stagevergoeding...

Meer informatie over Stage

Staken: dit zijn je rechten en plichten

Soms staan vakbonden en werkgevers lijnrecht tegenover elkaar. In uiterste gevallen komt het tot een staking. Maar wat zijn je rechten en plichten bij een staking?

Meer informatie over Staken: dit zijn je rechten en plichten

Stof op de werkplek

Stof is overal, maar stof op de werkplek kan een bedreiging zijn voor je gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan asbest of de stoflongen van oud-mijnwerkers. Op je werk kunnen de hoeveelheden stof veel groter zijn dan bij je thuis.

Meer informatie over Stof op de werkplek

Studeren en studiefinanciering

Vanaf september 2015 wordt de studiebeurs omgezet in een lening. Deze betaal je na je afstuderen in maximaal 35 jaar terug. Bij het nieuwe leenstelsel geldt dat je de eerste 2 jaar na je afstuderen nog niet terug hoeft te betalen...

Meer informatie over Studeren en studiefinanciering

Stukloon

Stukloon is loon dat wordt uitbetaald op basis van de gemaakte productie. Pakketbezorgers kunnen bijvoorbeeld beloond worden per afgeleverd pakket. Maar stukloon kan bijvoorbeeld ook op administratief werk worden toegepast.
Meer informatie over Stukloon