Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Ramadan: hoe kan ik het vasten combineren met mijn werk?

Als jij een baan moet combineren met het vasten tijdens de Ramadan, dan loop je misschien weleens tegen vragen aan. Wij zetten er een paar op een rij. Meer informatie over Ramadan: hoe kan ik het vasten combineren met mijn werk?

Reïntegratie

Als je arbeidsongeschikt bent, is alles erop gericht om te zorgen dat je weer (gedeeltelijk) aan het werk kunt. In de meeste gevallen stelt een reïntegratiebedrijf dan samen met jou een reïntegratieplan op...

Meer informatie over Reïntegratie

Relatiebeding: wat betekent dat?

In de arbeidsovereenkomst kan een aantal bijzondere afspraken worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een relatiebeding. Deze beschermen eigenlijk de oude werkgever...

Meer informatie over Relatiebeding: wat betekent dat?

Reorganisatie: invloed uitoefenen

Je kunt als werknemer zelf op een aantal manieren invloed uitoefenen op de reorganisatie bij jouw werkgever. Laat je goed informeren en blijf in contact met je ondernemingsraad en vakbond...

Meer informatie over Reorganisatie: invloed uitoefenen

Reorganisatie: oorzaken en gevolgen

Een reorganisatie kan zowel interne of externe oorzaken hebben. Gevolgen van een reorganisatie kunnen bestaan uit ontslag, overplaatsing of bijvoorbeeld het krijgen van een andere functie...

Meer informatie over Reorganisatie: oorzaken en gevolgen

Reorganisatieprocessen

In een reorganisatieproces worden achtereenvolgens een aantal stappen doorlopen om ondernemingsraad, vakbonden en werknemers op hoogte te stellen van de veranderingen...

Meer informatie over Reorganisatieprocessen

Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Eén van de onderdelen in de Arbowet is de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Een RI&E is een checklist die de werkgever helpt om de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn op een rijtje zetten...

Meer informatie over Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Risico's op het werk

Er bestaan allerlei risico’s waarmee jij op je werk te maken kunt krijgen. Op diverse internetsites vind je daarover meer informatie. Hier vind een overzicht van de belangrijkste thema's, zoals seksuele intimidatie, pesten en gezondheidsrisico's...

Meer informatie over Risico's op het werk

Robotisering: een nieuwe industriële revolutie

Ze zijn relatief goedkoop, nooit ziek, werken 24 uur per dag en worden steeds slimmer: robots. Robotisering gaat er volgens onderzoek voor zorgen dat op termijn 30-50% van alle banen verdwijnt.

Meer informatie over Robotisering: een nieuwe industriële revolutie