Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Participatiewet

De Participatiewet zorgt dat meer mensen vanuit de bijstand of met een arbeidsbeperking een baan krijgen. Het doel is dat er op die manier minder mensen de Wajong instromen...

Meer informatie over Participatiewet

Partnertoeslag AOW

Tot 31 december 2014 krijgt iemand met een AOW-uitkering een toeslag voor de partner als die nog geen 65 jaar is. Per 1 januari stopt die partnertoeslag voor jongere partners. Partners die na 31 december 1949 zijn geboren ontvangen...

Meer informatie over Partnertoeslag AOW

Passende arbeid

Als je werkloos bent en een WW-uitkering hebt, moet je passende arbeid zoeken of aannemen als je die aangeboden krijgt. Maar wat wordt verstaan onder passende arbeid?
Meer informatie over Passende arbeid

Payrollers krijgen dezelfde rechten als vaste werknemers

Zodra de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in 2020 ingaat, krijgen payrollers ongeveer dezelfde rechten als vaste werknemers.  Meer informatie over Payrollers krijgen dezelfde rechten als vaste werknemers

Payrolling

Een payroll-bedrijf neemt het personeel van een bedrijf op papier in dienst en wordt hiermee juridisch werkgever. Als werknemer kom je dus in dienst van het payroll-bedrijf, maar in de praktijk werk je bij het bedrijf dat de payroll-aanbieder heeft ingehuurd. Meer informatie over Payrolling

Pensioen

Pensioen is eigenlijk ‘uitgesteld loon’. Het is bedoeld voor de periode dat iemand niet meer werkt. Je bent bijvoorbeeld ouder dan 65 of arbeidsongeschikt. Of het is inkomen voor je nabestaanden na je overlijden...

Meer informatie over Pensioen

Pensioen opvragen

Meestal stuurt je pensioenuitvoerder je automatisch 3 tot 4 maanden voor je pensioengerechtigde leeftijd een aanvraagformulier. Ontvang je dit niet, dan is het verstandig contact op te nemen met je pensioenuitvoerder...

Meer informatie over Pensioen opvragen

Pensioen: waardeoverdracht

Met waardeoverdracht wordt de waarde van de pensioenaanspraken die zijn opgebouwd bij de pensioenuitvoerder van de oude werkgever overgedragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever...

Meer informatie over Pensioen: waardeoverdracht

Pensioenoverzicht checken: zo doe je dat

Als je er zeker van wilt zijn dat je straks genoeg pensioen krijgt, is het slim af en toe je pensioenoverzicht te checken. Lees hier hoe je dat doet.

Meer informatie over Pensioenoverzicht checken: zo doe je dat

Pensioenwet

Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet in werking. Werknemers en gepensioneerden krijgen door de nieuwe wet meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen...

Meer informatie over Pensioenwet

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Een bedrijf met 10 tot 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Een PVT bestaat uit minstens 3 werknemers, heeft medezeggenschap en overlegt met de werkgever over de gang van zaken in de onderneming...

Meer informatie over Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Personele gevolgen reorganisatie

Er zijn regels voor de volgorde waarin werknemers worden ontslagen.

Meer informatie over Personele gevolgen reorganisatie

Pesten op het werk: heb jij ermee te maken?

Heb jij te maken met pestgedrag op je werk? Praat erover en neem stappen om het bespreekbaar te maken.

Meer informatie over Pesten op het werk: heb jij ermee te maken?

Ploegendienst

In veel bedrijven vraagt het werk om de inzet van ploegendiensten. Die ploegendiensten zijn er in verschillende vormen. Daarnaast stelt de arbeidstijdenwet speciale eisen aan ploegendiensten...

Meer informatie over Ploegendienst

Politiek verlof

Je hebt recht op onbetaald verlof voor het bijwonen van vergaderingen van de Eerste Kamer, publiekrechtelijke lichamen die bij rechtstreekse verkiezing worden samengesteld (met uitzondering van de Tweede Kamer)...

Meer informatie over Politiek verlof

Prepack (stille curator)

Een stille curator regelt stiekem een faillissement zónder dat de onderneming failliet gaat. Dit proces, ook wel prepack genoemd, is vanuit Engeland overgewaaid. De onderneming is alweer doorverkocht voordat je er als werknemer erg in hebt...

Meer informatie over Prepack (stille curator)

Privacy en werk

Niet alle bedrijven gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van hun werknemers. Lees hier wat jouw werkgever wel en niet mag doen met jouw persoonsgegevens...

Meer informatie over Privacy en werk

Proeftijd: dit moet je weten

Een nieuw dienstverband begint meestal met een proeftijd. Tijdens de proeftijd kunnen werknemer en werkgever bekijken of je als werknemer geschikt bent voor de functie en of het werk je bevalt. Eigenlijk gaat het dus om een kennismakingsperiode...

Meer informatie over Proeftijd: dit moet je weten