Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Onderhandelen over je salaris: zo doe je dat

Stel: je hebt een arbeidsvoorwaarden gesprek voor een nieuwe baan of bent al een tijdje in dienst en vindt zelf dat je wel een loonsverhoging verdient. Dan zit er maar één ding op: onderhandelen over je salaris. Maar hoe doe je dat? Een gesprek over salaris met je (toekomstige) baas is vaak niet makkelijk. Om je een handje te helpen hebben we een aantal tips voor je. Meer informatie over Onderhandelen over je salaris: zo doe je dat

Ondernemingsraad (OR)

Een bedrijf met meer dan 50 werknemers is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een OR heeft adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht...

Meer informatie over Ondernemingsraad (OR)

Ondernemingsraad en arbobeleid

Jouw werkgever heeft voor alle regelingen die te maken hebben met arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim de instemming van de ondernemingsraad nodig. Bij bedrijven met een personeelsvertegenwoordiging (PVT) is instemming van de PVT nodig...

Meer informatie over Ondernemingsraad en arbobeleid

Onkostenvergoeding

Voor een onkostenvergoeding moet een zakelijke reden aanwezig zijn, zowel wat betreft de aard van de kosten als de hoogte ervan. Dit moet bij voorkeur worden onderbouwd. Als dat het geval is, kan de onkostenvergoeding netto worden uitbetaald...

Meer informatie over Onkostenvergoeding

Ontslag

Zowel werknemers met een tijdelijk als vast contract kunnen worden ontslagen. Dit kan op drie manieren: door wederzijds goedvinden, via het UWV WERKbedrijf of via de kantonrechter...

Meer informatie over Ontslag

Ontslag bij einde contract bepaalde tijd

Beschik jij over een contract voor bepaalde tijd en loopt dit contract af? Dan bestaat de kans dat je je baan verliest. Vooraf heb je namelijk met je werkgever afgesproken dat het contract een duur van bijvoorbeeld zes maanden of een jaar heeft. Jouw werkgever is niet  verplicht om je contract te verlengen.

Let wel op de volgende zaken:

Meer informatie over Ontslag bij einde contract bepaalde tijd

Ontslag door faillissement

Als je werkgever grote financiële problemen heeft, kan de rechtbank een faillissement uitspreken. Er moet dan sprake zijn van een situatie waarbij je werkgever niet langer in staat is om zijn schulden af te lossen.

Meer informatie over Ontslag door faillissement

Ontslag door reorganisatie

Als een bedrijf structureel financiële problemen heeft en hierdoor moet reorganiseren, kunnen er ontslagen vallen. Voor het voortbestaan van het bedrijf en voor het behoud van de overige banen ziet de werkgever geen andere oplossing dan een reorganisatie.

Meer informatie over Ontslag door reorganisatie

Ontslag na ziekte

Financiële gevolgen ziekte Als je ziek bent, doe je er samen met je werkgever alles aan om weer aan het werk te komen. Sinds 2004 zijn werkgevers verplicht om hun zieke werknemers twee jaar lang door te betalen...

Meer informatie over Ontslag na ziekte

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een opzegging van je arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Er is dus geen sprake van een opzegtermijn.

Meer informatie over Ontslag op staande voet

Ontslag tijdens proeftijd

Tijdens je proeftijd, een soort kennismakingsperiode tussen jou en je baas, kun je ontslagen worden. Voor zo’n ontslag hoeft je baas geen reden te geven. Als je ontslagen wordt in je proeftijd, geldt het ontslag per direct.

Als je ontslagen wordt in je proeftijd, moet het natuurlijk wel zo zijn dat die periode nog steeds gaande is. Houd dus goed in de gaten hoe lang de afgesproken proeftijd is. Als de lengte van de proeftijd niet goed is afgesproken, kan een ontslag in de proeftijd worden aangevochten.

Meer informatie over Ontslag tijdens proeftijd

Ontslag via de kantonrechter

Wilt je werkgever je om een andere reden ontslaan dan langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de ontslagprocedure via de kantonrechter.

Meer informatie over Ontslag via de kantonrechter

Ontslag via het UWV

Je werkgever kan een schriftelijke ontslagaanvraag indienen bij het UWV Werkbedrijf. Hiermee vraagt de werkgever het UWV Werkbedrijf toestemming om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen.

Meer informatie over Ontslag via het UWV

Ontslag wordt makkelijker

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) maakt het werkgevers makkelijker om mensen te ontslaan. Ze mogen vanaf 2020 namelijk meerdere kleine aanleidingen combineren tot één geldige ontslagreden. Meer informatie over Ontslag wordt makkelijker

Ontslagbescherming or-lid bestaat niet

Als lid van de ondernemingsraad kan je niks gebeuren. De baas kan je nooit ontslaan. Je hoort het wel vaker. Maar het is niet waar.


Meer informatie over Ontslagbescherming or-lid bestaat niet

Ontslagredenen

Er zijn een aantal redenen op grond waarvan ontslag aangevraagd kan worden. Bij al deze ontslagredenen is het belangrijk dat je juridische ondersteuning zoekt. Tenzij met wederzijds goedkeuren afgesproken wordt het contract te ontbinden...

Meer informatie over Ontslagredenen

Opgelicht door je werkgever... en dan?

Wat kun je doen als je een malafide werkgever hebt? Lees het in dit kennisbankartikel.

 

Meer informatie over Opgelicht door je werkgever... en dan?

Opleiden vanuit een potje

Werknemers opleiden en verder ontwikkelen in hun werk. Dat is een belangrijke taak voor de zogenaamde O&O-fondsen die werkgevers en vakbonden hebben ingericht...

Meer informatie over Opleiden vanuit een potje

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst voor werknemers en werkgevers

Wil je ontslag nemen? Houd rekening met de wettelijke opzegtermijn. Het kan helaas ook voor komen dat je werkgever je ontslaat. Ook je werkgever heeft dan te maken met een wettelijke opzegtermijn. Ontdek waar je rekening mee moet houden.

Meer informatie over Opzegtermijn arbeidsovereenkomst voor werknemers en werkgevers

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen gaat in vanaf de pensioendatum en loopt tot je overlijden. Het wordt meestal per maand uitbetaald. Via je werk pensioen bouw je pensioen op in een pensioenregeling...

Meer informatie over Ouderdomspensioen

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is het verlof dat je kunt opnemen voor de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar. Per kind kan je één keer ouderschapsverlof opnemen. Door ouderschapsverlof kan je tijdelijk minder of helemaal niet werken...

Meer informatie over Ouderschapsverlof

Overbruggingsuitkering AOW

Later met AOW? Door de verhoging van de AOW-leeftijd kan het zijn dat je tijdelijk minder inkomen hebt, want in soms stopt de vut-uitkering (of vergelijkbare regeling) wel gewoon op je 65e verjaardag. Onder voorwaarden is een overbruggingsuitkering mogelijk.

Meer informatie over Overbruggingsuitkering AOW

Overeenkomst tot aanneming van werk

Er is sprake van een overeenkomst tot aanneming van werk als een partij afspreekt een stoffelijk werk voor een andere partij te maken. Je kan hierbij denken aan een dakkapel, of een meubelstuk. 


Meer informatie over Overeenkomst tot aanneming van werk

Overlijden

Als er iemand overlijdt in jouw omgeving is dat meestal ingrijpend. Je moet daar iets mee. Je wilt daar iets mee. Maar wat? Het CNV heeft een rouwprotocol opgesteld met nuttige tips...

Meer informatie over Overlijden