Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Mantelzorg

Zorg jij langdurig en intensief (onbetaald) voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, vriend of buur? Dan ben je mantelzorger. Combineer je jouw zorgtaak met een betaalde baan, dan ben je een werkende mantelzorger. 1 op de 8 werknemers is mantelzorger.

Als mantelzorger kun je gebruik maken van calamiteitenverlof en zorgverlof (kortdurend en langdurend). In steeds meer cao’s worden specifieke afspraken vastgelegd over de combinatie van werk en mantelzorg. 

Meer informatie over Mantelzorg

Medezeggenschap

Door medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen binnen een onderneming. Het zorgt voor een evenwichtige machtsverdeling tussen bestuurders en werknemers. Die medezeggenschap loopt via de OR of PVT...

Meer informatie over Medezeggenschap

Medische keuring

Soms kan een nieuwe werkgever je vragen om een medische keuring te ondergaan. Je nieuwe werkgever mag je alleen laten keuren als er voor de functie specifieke eisen van medische geschiktheid kunnen worden gesteld...

Meer informatie over Medische keuring

Minder of meer gaan werken

Meer of juist minder gaan werken is geregeld in de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Volgens deze wet mag je in sommige gevallen minder of meer uren per week gaan werken...

Meer informatie over Minder of meer gaan werken

Minimumjeugdloon 2021

Ben je 20 jaar of jonger? Dan heb je recht op het wettelijk minimumjeugdloon, waardoor je elk jaar iets meer gaat verdienen. Het minimumjeugdloon wordt altijd op 1 januari en 1 juli aangepast. Bekijk de bedragen per 1 j in de tabel hieronder.

Meer informatie over Minimumjeugdloon 2021

Minimumloon 2021

Als je werkt heb je recht op een minimuminkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon (WML). Ben je jonger dan 23? Dan geldt het minimumjeugdloon...

Meer informatie over Minimumloon 2021