Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Je krijgt kinderbijslag voor het opvoeden en verzorgen van je eigen kinderen, maar ook voor:

Meer informatie over Kinderbijslag

Kinderopvang

Om je baan en de zorg voor je kinderen te combineren, kan het zijn dat je kinderopvang nodig hebt. Dit kan je regelen met familie, vrienden of buren, gastouders of dagopvang. De overheid vergoedt een deel van de kosten...

Meer informatie over Kinderopvang

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een maandelijks tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Of je kindgebonden budget krijgt, hangt af van het inkomen van jouw gezin. 

Meer informatie over Kindgebonden budget

Klokkenluiders

De Wet Huis voor Klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 van kracht. Bedoeling van de wet is dat de meldmogelijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van klokkenluiders beter is beschermd. Meer informatie over Klokkenluiders

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is er om enkele dagen noodzakelijke zorg aan inwonende (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner of ouders te geven. Sinds 1 juli 2015 is zorgverlof ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Je kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Wel is er een maximum aantal uren dat je kunt opnemen. Dit is 2 keer het aantal uren dat je per week werkt in een periode van 12 maanden. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Als je bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kun je per 12 maanden in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen.

Meer informatie over Kortdurend zorgverlof

Kraamverlof voor partner

Wanneer je partner net is bevallen heb je recht op kraamverlof. Dit verlof bestaat uit 2 werkdagen die je binnen 4 weken na de bevalling (of na thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis) moet opnemen. Daarnaast kun je nog 3 dagen onbetaald partnerverlof opnemen. Vraag je kraamverlof zo snel mogelijk aan...

Meer informatie over Kraamverlof voor partner