Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Ik ben niet op tijd terug van vakantie, wat moet ik doen?

Wat als je door bijvoorbeeld een faillissement van de touroperator, natuurramp of andere noodlottige situatie langer op je vakantieadres moet blijven?

Meer informatie over Ik ben niet op tijd terug van vakantie, wat moet ik doen?

Ik ben ziek tijdens mijn vakantie, wat nu?

Geldt een ziektedag als een vakantiedag? Als jij je ziek meldt, mag de werkgever over die dag geen wettelijke vakantiedag afschrijven. Hij mag dan alleen een bovenwettelijke vakantiedag afschrijven, maar dit mag hij niet zomaar doen...

Meer informatie over Ik ben ziek tijdens mijn vakantie, wat nu?

Inspectie SZW

De Inspectie SZW is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door inspecties in bedrijven ziet de Inspectie SZW erop toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels rondom werk...

Meer informatie over Inspectie SZW

IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers)

Is je eerste werkloosheidsdag na je 50e verjaardag en ben je geboren vóór 1 januari 1965, dan heb je mogelijk recht op een IOAW-uitkering na afloop van je WW-uitkering...

Meer informatie over IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers)

IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werknemers)

Werknemers van 60 jaar of ouder die werkloos raken, hebben recht op een IOW-uitkering. Daarbij wordt, in tegenstelling tot de IOAW, niet naar het eigen vermogen of het inkomen van de partner gekeken...

Meer informatie over IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werknemers)

Is reistijd ook arbeidstijd?

Het Europese Hof heeft een uitspraak gedaan over de vraag van een Spaanse rechter of de tijd die werknemers in een voertuig van de werkgever onderweg zijn, arbeidstijd is. 

Meer informatie over Is reistijd ook arbeidstijd?

IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

Ben je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en verdien je niet meer dan 20 procent van je laatste loon? En is er geen of een heel kleine kans is dat je beter wordt? Dan krijg je een IVA-uitkering...

Meer informatie over IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)