Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Hoe hoog is mijn stakingsuitkering?

Voor stakingen die korter dan één dag duren, wordt geen uitkering verstrekt, tenzij je gedurende het conflict al in totaal over één dag geen uitkering hebt ontvangen - in dat geval geldt de stakingsuitkering over de gehele periode.
Meer informatie over Hoe hoog is mijn stakingsuitkering?

Hoe zit het met rouwverlof?

Rouwverlof is in Nederland niet in de wet geregeld. Maar vaak wel in je cao. Hoe zit dat? Meer informatie over Hoe zit het met rouwverlof?

Huis voor Klokkenluiders

De Wet Huis voor Klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 van kracht. Bedoeling van de wet is dat de meldmogelijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van klokkenluiders beter is beschermd. Meer informatie over Huis voor Klokkenluiders