Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Cabotage en Cyprusroute

De ontduiking van de regels voor cabotage zorgt voor veel onrust in het beroepsgoederenvervoer. Hetzelfde geldt voor het oneigenlijk gebruik van Cyprus als firmavestiging, de zogenaamde Cyprusroute. Het zorgt voor oneerlijke concurrentie...

Meer informatie over Cabotage en Cyprusroute

Calamiteitenverlof

Wanneer je plotseling direct vrij moet hebben van werk voor een situatie die je van te voren niet had kunnen inschatten heet dat calamiteitenverlof. Je hebt recht op calamiteitenverlof bij acute noodsituaties zoals een sterfgeval in de familie...

Meer informatie over Calamiteitenverlof

Cao (collectieve arbeidsovereenkomst)

Een cao is een afspraak tussen werknemers en werkgevers. In jouw cao (collectieve arbeidsovereenkomst) staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld salaristabellen, vakantiedagen, werktijden en pensioenen...

Meer informatie over Cao (collectieve arbeidsovereenkomst)

Cao-onderhandelingen

Een cao geldt altijd voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld één of twee jaar. Voor de cao afloopt, overlegt de vakbondsbestuurder met de leden van de vakbond over voorstellen voor een nieuwe cao. Vakbondsleden kunnen dan hun mening geven...

Meer informatie over Cao-onderhandelingen

Code rood: geen werk, geen geld?

Code rood wordt afgegeven bij extreem weer. Wat als daardoor je werk vervalt, krijg je dan ook geen geld? Wij geven je een paar voorbeelden.
Meer informatie over Code rood: geen werk, geen geld?

Collectief ontslag

Soms worden 20 of meer werknemers tegelijkertijd (binnen 3 maanden) ontslagen. In dit geval is er sprake van collectief ontslag en moet de werkgever zich houden aan de Wet melding collectief ontslag (WMCO)...

Meer informatie over Collectief ontslag

Contractbeëindiging

Een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de werkgever kan op verschillende manieren beëindigd worden. Soms moet de werkgever een procedure starten om het contract te mogen beëindigen...

Meer informatie over Contractbeëindiging

Contracting

Contracting lijkt op uitzendwerk met als verschil dat de opdrachtgever zelf niet meer leiding geeft en toezicht houdt, maar dat de contractor dit doet. Meer informatie over Contracting

Contractsoorten

Je werkgever en jij kunnen verschillende soorten contracten afsluiten, zoals een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) of een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)...

Meer informatie over Contractsoorten