Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Iedere werkgever moet een of meer werknemers aanwijzen als bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Zij treden op als voorpost van brandweer, ambulance of politie. Bij een ongeval of brand is hun voornaamste opdracht om erger te voorkomen...

Meer informatie over Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfsongeval: als je een ongeluk krijgt op de werkplek

Jaarlijks gebeuren er 2000 ernstige bedrijfsongevallen. Hoe voorkom je een arbeidsongeval en wat als je toch bij een ongeluk betrokken raakt?

 

Meer informatie over Bedrijfsongeval: als je een ongeluk krijgt op de werkplek

Bedrijfsreglement: wat is het?

Bedrijfsreglement, bedrijfshandboek, huishoudelijk reglement: allerlei begrippen die hetzelfde betekenen. Wat houdt het precies in? En waarom is het belangrijk? Je leest het in dit artikel.

Meer informatie over Bedrijfsreglement: wat is het?

Begeleiding naar ander werk

Begeleiding naar ander werk is één van de belangrijkste onderdelen van het sociaal plan.

Meer informatie over Begeleiding naar ander werk

Belasting en toeslagen

Sinds 1 januari 2005 bestaat de Toeslagenwet. Die wet houdt in dat de Belastingdienst namens de overheid verantwoordelijk is voor de uitvoer van de regelingen voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen...

Meer informatie over Belasting en toeslagen

Belastingaangifte (Inkomstenbelasting)

In Nederland betaalt iedereen belasting over zijn inkomen. Dit wordt automatisch door de werkgever van je brutosalaris afgetrokken. Het belastingstelsel in Nederland is progressief. Dat betekent dat je meer belasting betaalt als je een hoger...

Meer informatie over Belastingaangifte (Inkomstenbelasting)

Betere bescherming voor oproepkrachten

Oproepkrachten hebben te maken met veel onzekerheden. Ze weten vaak niet hoeveel uur ze precies gaan werken en wat dus hun inkomen zal zijn. Daarnaast moeten ze ook steeds beschikbaar zijn voor werk. Die onzekere situatie is de belangrijkste aanleiding voor het kabinet om de regels voor oproepkrachten aan te passen.

Meer informatie over Betere bescherming voor oproepkrachten

Bijstand

De Wet werk en bijstand (WWB) biedt een garantie voor het bestaansminimum. Mensen die niet zelf in hun bestaan kunnen voorzien en niet in aanmerking komen voor een andere uitkering, kunnen een beroep doen op de bijstand...

Meer informatie over Bijstand

Bijzondere beloningen

Voor bijzondere beloningen zoals bonussen en andere extra uitkeringen wordt een aparte tabel gehanteerd op je loonstrook. In deze tabel is geen rekening gehouden met de standaard loonheffingskorting die nog van je brutoloon wordt afgetrokken...

Meer informatie over Bijzondere beloningen

Borstvoeding op het werk

Werkgevers zijn verplicht om het geven van borstvoeding of het afkolven van melk mogelijk te maken onder werktijd. Ook mogen de arbeidsomstandigheden geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de zwangere of net bevallen vrouw...

Meer informatie over Borstvoeding op het werk