Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf

Kennisbank

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Iedere werkgever moet een of meer werknemers aanwijzen als bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Zij treden op als voorpost van brandweer, ambulance of politie. Bij een ongeval of brand is hun voornaamste opdracht om erger te voorkomen...

Meer informatie over Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfsongeval: als je een ongeluk krijgt op de werkplek

Jaarlijks gebeuren er 2000 ernstige bedrijfsongevallen. Hoe voorkom je een arbeidsongeval en wat als je toch bij een ongeluk betrokken raakt?

 

Meer informatie over Bedrijfsongeval: als je een ongeluk krijgt op de werkplek

Bedrijfsreglement

Bedrijfsreglement, Bedrijfshandboek of huishoudelijk reglement zijn eigenlijk verschillende termen voor hetzelfde: een hoeveelheid regels voor het goed omgaan met elkaar en het bedrijfsbelang. Het ene bedrijf noemt dit een bedrijfsreglement, een ander bedrijf heeft het over bedrijfsregels, weer een andere onderneming spreekt van een huishoudelijk reglement. Het maakt niet uit hoe het genoemd wordt, als het maar de juiste regels betreffen, en bedoeld is voor de juiste personen. Meer informatie over Bedrijfsreglement

Begeleiding naar ander werk

Begeleiding naar ander werk is één van de belangrijkste onderdelen van het sociaal plan.

Meer informatie over Begeleiding naar ander werk

Belasting en toeslagen

Sinds 1 januari 2005 bestaat de Toeslagenwet. Die wet houdt in dat de Belastingdienst namens de overheid verantwoordelijk is voor de uitvoer van de regelingen voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen...

Meer informatie over Belasting en toeslagen

Belastingaangifte (Inkomstenbelasting)

In Nederland betaalt iedereen belasting over zijn inkomen. Dit wordt automatisch door de werkgever van je brutosalaris afgetrokken. Het belastingstelsel in Nederland is progressief. Dat betekent dat je meer belasting betaalt als je een hoger...

Meer informatie over Belastingaangifte (Inkomstenbelasting)

Bijstand

De Wet werk en bijstand (WWB) biedt een garantie voor het bestaansminimum. Mensen die niet zelf in hun bestaan kunnen voorzien en niet in aanmerking komen voor een andere uitkering, kunnen een beroep doen op de bijstand...

Meer informatie over Bijstand

Bijzondere beloningen

Voor bijzondere beloningen zoals bonussen en andere extra uitkeringen wordt een aparte tabel gehanteerd op je loonstrook. In deze tabel is geen rekening gehouden met de standaard loonheffingskorting die nog van je brutoloon wordt afgetrokken...

Meer informatie over Bijzondere beloningen

Borstvoeding op het werk

Werkgevers zijn verplicht om het geven van borstvoeding of het afkolven van melk mogelijk te maken onder werktijd. Ook mogen de arbeidsomstandigheden geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de zwangere of net bevallen vrouw...

Meer informatie over Borstvoeding op het werk

Bruto- en nettoloon

Het loon dat jij met je werkgever hebt afgesproken is een brutoloon. Dit brutoloon is vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of cao. Maar voordat dit geld netto op je rekening staat, betaal je hier nog belasting en premies over...

Meer informatie over Bruto- en nettoloon