Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie op het werk is nog steeds een actueel probleem. In 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens 1470 meldingen en vragen over zwangerschapsdiscriminatie ontvangen. Bijna de helft van de werkende en solliciterende moeders heeft mogelijk met discriminatie omtrent zwangerschap en/of moederschap te maken gehad.

Contract niet verlengd

Zwangere vrouwen krijgen regelmatig te horen dat hun contract niet wordt verlengd of ze hebben moeite bij het vinden van een baan. Het College krijgt zelfs melding van vrouwen van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege hun zwangerschap.

Ook lopen vrouwen soms opleidings- en doorstromingskansen mis omdat ze zwanger zijn. Uitsluiting wegens zwangerschap is bij wet verboden, maar werkgevers en werknemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van hun rechten en plichten.

Wat zijn die rechten en plichten precies?

Werkgevers mogen een sollicitant niet afwijzen omdat zij zwanger is of kinderen heeft. Ook is het verboden zwangere vrouwen of moeders op de werkvloer anders te behandelen. Dit geldt voor:
  • Werving en selectie
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsomstandigheden
  • Opleiding en promotie
  • Terugkeer na verlof
  • Beëindiging contract
  • Niet verlengen tijdelijk contract

Een werkgever mag bijvoorbeeld niet vragen of je een kinderwens hebt, hoe je de opvang voor je kinderen hebt geregeld en of je zwanger bent. Je hoeft bij je sollicitatie niet te melden dat je zwanger bent en de werkgever mag je achteraf ook niet ontslaan omdat je tijdens je sollicitatie niet hebt verteld over je zwangerschap. Werkgevers mogen zwangere vrouwen of moeders ook niet benadelen bij de arbeidsvoorwaarden, hun aantal werkuren verminderen of hun functie wijzigen.

Doet jouw (potentiële) werkgever dat wel, dan is er sprake van discriminatie.

Yfke:

Toen ik net 3 weken een nieuwe baan had, kwam ik erachter dat ik zwanger was. Ik besloot eerlijk te zijn en vertelde het nieuws aan mijn werkgever. Zij had geen zin om vervanging te zoeken tijdens mijn verlof en aangezien ik nog in mijn proeftijd zat, kon ik gelijk vertrekken.

Risicogroepen

Niet alle vrouwen hebben hetzelfde risico op discriminatie. Vooral vrouwen in een leidinggevende functie, vrouwen met een tijdelijke baan, vrouwen in de profit sector, vrouwen die door de zwangerschap veel ziek zijn geweest, vrouwen met een gecompliceerde bevalling en vrouwen met een kind dat gezondheidsproblemen heeft krijgen te maken met discriminerende situaties.

Zwangerschap en werk

Hoewel bijna de helft van de zwangere vrouwen en moeders te maken krijgt met discriminatie, doen zij daar vaak geen melding van. Dat komt doordat ze situaties niet altijd herkennen als discriminerend of omdat ze de relatie met hun werkgever niet op het spel willen zetten. Toch is het belangrijk om discriminatie wel bespreekbaar te maken, anders wordt het probleem immers niet opgelost.

Om problemen te voorkomen is het verstandig om duidelijke afspraken met je werkgever te maken. Vertel tijdig dat je zwanger bent en bespreek wanneer je verlof ingaat, welke werkzaamheden je wel of niet kunt doen en hoeveel uren je na je verlof gaat werken. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn.

Je kunt je werkgever verwijzen naar de website www.zwangerenwerk.nl. Hierop is veel informatie te vinden over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers rondom zwangerschap en werk.

Ik word gediscrimineerd

In eerste instantie bespreek je een probleem met je leidinggevende. CNV Vakmensen kan je tips geven voor de voorbereiding van zo'n gesprek. Kom je er samen niet uit, dan kun je de or inschakelen of – indien van toepassing – de vertrouwenspersoon bij jouw werkgever. Neemt je werkgever het probleem niet serieus, dan helpt CNV Vakmensen je graag. Neem contact met ons op als je wilt weten wat wij voor jou kunnen betekenen.

Je kunt ook terecht bij het College voor de Rechten van de Mens; voor advies of om een klacht in te dienen. Een oordeel van het College is niet bindend, maar wordt over het algemeen wel opgevolgd. Blijft je werkgever discrimineren, dan kun je je zaak voorleggen aan de kantonrechter. CNV Vakmensen kan je daarbij helpen. Mogelijk kom je in aanmerking voor een schadevergoeding.

 

Karina:

Tijdens mijn sollicitatie bij een groot bedrijf kreeg ik de vraag of ik een kinderwens heb. Ik voelde mij erg ongemakkelijk bij die vraag en wist niet goed wat ik moest antwoorden.