Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Zorgverzekeringswet

De zorgverzekering in Nederland bestaat uit een basisverzekering en vrijwillige aanvullende verzekeringen. Iedereen is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Jaarlijks kunnen verzekerden overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Naast de zorgverzekering is iedereen die in Nederland woont of werkt ook verzekerd voor ziektekostenrisico's volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Basisverzekering en aanvullend pakket

De verzekering kent een standaardpakket van noodzakelijke zorg. Ieder jaar bepaalt de overheid hoe dat basispakket er uit komt te zien. Naast een standaardpakket kunnen verzekerden zich aanvullend bijverzekeren. Je bent niet verplicht om het basispakket en het aanvullende pakket bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

De verzekerde kiest zelf bij wie hij zich verzekert, de keuze-elementen zijn:

 • De hoogte van de nominale premie
 • Zorg in natura of een restitutiepolis
 • De hoogte van het eigen risico

Nominale premie

Iedere verzekerde betaalt een nominale premie. De nominale premie kan verschillen tussen zorgverzekeraars onderling. Per zorgverzekeraar is er één nominale premie per polissoort: iedereen met dezelfde polis betaalt dezelfde premie. Kinderen onder de 18 jaar zijn premievrij. De zorgverzekeraar kan wel een premiekorting afspreken voor collectiviteiten. Ben je CNV-lid, dan kun je bijvoorbeeld collectiviteitskorting krijgen voor jou en je gezinsleden.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt verplicht een eigen risico. De hoogte van dit eigen risico wordt ieder jaar door de Nederlandse overheid vastgesteld. In 2017 bedraagt het eigen risico € 385. Het komt er op neer dat je de eerste € 385 van de zorg die je gebruikt, zelf moet betalen. Alles dat daar boven komt, krijg je vergoed. Je kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Je maandelijkse premie is dan lager.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de premie betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze wordt via de werkgevers geïnd door de Belastingdienst. Werkgevers betalen een verplichte vergoeding aan hun werknemers. Deze werkgeversbijdrage geldt voor de loonbelasting als inkomen en over deze vergoeding moet je dus ook belasting en sociale premies betalen.

Meer informatie over de inkomensafhankelijke bijdrage lees je in de download.

 

Veelgestelde vragen over de zorgverzekering

 • Heb ik recht op zorgtoeslag?

  Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming die je krijgt als je onder het toetsingsinkomen blijft

  De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de Belastingdienst om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Iedereen heeft recht op zorgtoeslag zolang je onder een bepaald toetsingsinkomen blijft. Per jaar is de hoogte van de zorgtoeslag ook gebonden aan een maximum. Deze bedragen veranderen ieder jaar. Kijk voor de actuele bedragen op www.toeslagen.nl.

  Heb je een belastingvraag? Dan kun je als CNV-lid terecht bij de CNV Belastingservice

 • Betaal ik zorgpremie nu ik buiten Nederland woon?

  Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of studeren, bepaalt de persoonlijke situatie of iemand zorgpremie betaalt en verzekerd is

  Of je zorgpremie moet betalen en via het Nederlandse zorgstelsel verzekerd bent ligt aan een aantal zaken. Zo is het van belang of je pensioen of een uitkering krijgt, of je in een EU/EER-land woont en of jouw gezin in Nederland woont of is meeverhuisd naar het buitenland. In veel gevallen zul je een bijdrage moeten betalen. Deze bijdrage aan Nederland is afgestemd op de kosten en voorzieningen van de zorg in jouw woonland. Alles over de hoogte van die bijdrage en verdere informatie lees je op op de speciale buitenlandsite van Zorginstituut Nederland >>