Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Zorgverzekering: dit verandert er in 2020

Wat verandert er in de zorgverzekering?

In 2020 veranderen een aantal dingen, bijvoorbeeld in de samenstelling van het basispakket. Daarnaast gaat de zorgpremie omhoog en blijft het eigen risico gelijk. 

Bekijk de premies voor 2020 

Eigen risico

Om met die laatste te beginnen: het verplichte eigen risico blijft in 2020 ongewijzigd. Gedurende deze kabinetsperiode, dus in principe tot en met 2021, is het verplichte eigen risico namelijk bevroren op 385 euro per jaar. Pas als je meer kosten maakt, betaalt de zorgverzekeraar.
De kosten die je maakt voor onder meer bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg, wijkverpleging en kraamzorg vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaal je wel voor zorg en behandeling in het ziekenhuis, medicijnen en geestelijke gezondheidszorg. Voor kinderen tot 18 jaar betaal je geen eigen risico.

Stijgende zorgkosten

Wel is het zo dat de zorgkosten nog ieder jaar stijgen. Deze stijging kan niet gecompenseerd worden met een stijging van het eigen risico. Daarom moet dit betaald worden uit de inkomensafhankelijke bijdrage en de zorgpremie. 

Stijging zorgpremie

Het ministerie van VWS verwacht dat de premie in 2020 met 37 euro op jaarbasis zal stijgen. Dit is dus iets meer dan 3 euro op maandbasis. Dat de premie stijgt is geen verrassing. Dit heeft te maken met de nog steeds stijgende zorgkosten en de lagere solvabiliteit van zorgverzekeraars. 
Maar een premiestijging van 37 euro per jaar is een stuk lager dan de inschatting die VWS vorig jaar maakte (76 euro per jaar). In eerdere jaren kwam het vrijwel altijd voor dat de premiestijging achteraf meeviel, omdat de zorgkosten lager uitvielen dan tevoren werd verwacht. Of dat in 2020 ook het geval is, valt nog te bezien, zeker omdat de premiestijging laag lijkt te zijn ingeschat. Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars zelf die de hoogte van de zorgpremie vaststellen.

Uitbreiding basispakket

Per 1 januari 2020 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid met vergoedingen voor:
 • Nieuwe geneesmiddelen worden vergoed tegen kanker en multiple sclerose.
 • Logeervergoeding van 75 euro bij langere behandeling zonder opname.
 • Zorg door specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten vergoed.
 • Geen eigen risico meer voor zorgprogramma's stoppen-met-roken.
Wil je precies weten welke zorg binnen het basispakket van de zorgverzekering valt? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Maximale collectiviteitskorting omlaag

In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat zorgverzekeraars collectiviteitskorting mogen geven. Het oorspronkelijke idee achter zorgcollectiviteiten is dat ze, conform de Zorgverzekeringswet, zouden moeten leiden tot een besparing op zorgkosten. 
In de praktijk blijken er veel collectiviteiten te zijn die alleen gebruikt worden om korting te genereren. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom besloten de Zorgverzekeringswet aan te passen. De maximale collectiviteitskorting die verzekeraars op de basisverzekering mogen geven, wordt vanaf 2020 gehalveerd. Dit geldt niet voor de aanvullende verzekeringen.

Wat betekent dit voor het CNV zorgcollectief?

CNV-leden krijgen nu 8% korting op de basisverzekering, vanaf 1 januari 2020 wordt dit 4%. De korting op het aanvullende Vakbondspakket wordt daarentegen verhoogd, van 10% naar 12%! De korting op de aanvullende verzekering Top blijft 10% en de overige aanvullende verzekeringen hebben een korting van 5%. De hoogte van de premie wordt uiterlijk 12 november bekend gemaakt. Heeft u al een zorgvezekering via CNV? Dan ontvangt u rond die tijd de prolongatie op de deurmat.
 

veranderingen zorgverzekering

 

Word nu lid

 • Deskundig advies  
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

En ontvang 50% korting

Veelgestelde vragen over de zorgverzekering

 • Heb ik recht op zorgtoeslag?

  Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming die je krijgt als je onder het toetsingsinkomen blijft

  De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de Belastingdienst om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Iedereen heeft recht op zorgtoeslag zolang je onder een bepaald toetsingsinkomen blijft. Per jaar is de hoogte van de zorgtoeslag ook gebonden aan een maximum. Deze bedragen veranderen ieder jaar. Kijk voor de actuele bedragen op www.toeslagen.nl.

  Heb je een belastingvraag? Dan kun je als CNV-lid terecht bij de CNV Belastingservice

 • Betaal ik zorgpremie nu ik buiten Nederland woon?

  Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of studeren, bepaalt de persoonlijke situatie of iemand zorgpremie betaalt en verzekerd is

  Of je zorgpremie moet betalen en via het Nederlandse zorgstelsel verzekerd bent ligt aan een aantal zaken. Zo is het van belang of je pensioen of een uitkering krijgt, of je in een EU/EER-land woont en of jouw gezin in Nederland woont of is meeverhuisd naar het buitenland. In veel gevallen zul je een bijdrage moeten betalen. Deze bijdrage aan Nederland is afgestemd op de kosten en voorzieningen van de zorg in jouw woonland. Alles over de hoogte van die bijdrage en verdere informatie lees je op op de speciale buitenlandsite van Zorginstituut Nederland >>


Houd mij op de hoogte van de premies in 2020