Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Ziektewet voor flexwerkers

In principe betaalt de werkgever bij ziekte het loon van de zieke werknemer door. Ben je uitzendkracht of heb je een tijdelijk contract? Voor flexwerkers gelden er andere regels.

Tijdelijk contract

Als je een tijdelijk contract hebt en je wordt ziek, moet je werkgever je loon doorbetalen. Het kan zijn dat je nog ziek bent als je arbeidsovereenkomst eindigt. Je werkgever moet bij het UWV melden dat je ziek uit dienst gaat. Het UWV zal zo snel mogelijk contact opnemen. Gebeurt dat niet, dan moet je jezelf bij UWV melden.

Uitzendkracht

Ben je uitzendkracht en word je ziek, dan moet je dit zo snel mogelijk melden bij het uitzendbureau. Dat is jouw werkgever. Wat er dan gebeurt hangt af van het soort contract dat je hebt. Heb je een contract met een uitzendbeding, dan krijg je een ziektewetuitkering. Er geldt wel een wachttijd van 2 dagen. In die 2 dagen krijg je dus niets. Heb je geen uitzendbeding, dan moet het uitzendbureau jouw loon doorbetalen.

Voor oproep- en uitzendkrachten geldt dat, als ze een arbeidsovereenkomst hebben, de werkgever waarschijnlijk het loon doorbetaalt. In dat geval is er meestal geen recht op een ziektewet uitkering. Heb je geen arbeidsovereenkomst (meer) of eindigt die tijdens je ziekte, dan is er mogelijk wel recht op een ziektewet uitkering. Ziekmelden doe je bij je werkgever. Als die denkt dat er recht is op een ziektewet uitkering, dan meldt hij je ziek bij het UWV.

Langdurig ziek als flexwerker

Als het UWV een ziektewetuitkering toekent, duurt die tot je jouw oude werk weer kunt doen. De uitkering duurt maximaal 104 weken (2 jaar). Aan het einde van het eerste jaar krijg je een beoordeling. Je hebt dan een gesprek met de verzekeringsarts, de arbeidsdeskundige, of met allebei. Na de beoordeling beslist het UWV of je nog een jaar ziektewetuitkering krijgt, of dat je uitkering stopt. Tijdens de beoordeling wordt bekeken welke arbeid je nog kan doen met je ziekte. Op grond hiervan wordt je arbeidsongeschiktheid bepaald. Als die minder is dan 35%, dan stopt je uitkering na het eerste jaar.

Bemoeienis werkgever

Tegenwoordig is de werkgever financieel aansprakelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan. Dit geldt ook voor werknemers die geen WW hebben aangevraagd en binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek worden. Dit kan als gevolg hebben dat je ex-werkgever zich actief met jouw ziekte bemoeit en allerlei voorwaarden stelt. Dit is niet helemaal logisch, want als je geen WW aanvraagt, heb je waarschijnlijk een nieuwe werkgever.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>