Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Ziektewet

De Ziektewet is een uitkering die geldt als een 'vangnet' wanneer je geen werkgever (meer) hebt én in een paar speciale situaties. Wanneer je arbeidscontract afloopt tijdens het ziekteproces eindigt het dienstverband. Je werkgever hoeft in dat geval geen loon meer te betalen. Je werkgever kan dan voor jou via het UWV een Ziektewetuitkering aanvragen.

Recht op Ziektewet

Je hebt recht op een ziektewetuitkering als:

  • Je dienstverband eindigt tijdens je ziekte
  • Je oproepkracht of uitzendkracht bent en bij ziekte geen recht hebt op loondoorbetaling
  • Je dienstverband eindigt tijdens je ziekte
  • Je een zogenoemd fictief dienstverband hebt, bijvoorbeeld als thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer
  • Je een WW-uitkering ontvangt en langer dan 13 weken ziek bent
  • Je zelf vrijwillig een verzekering hebt genomen voor de Ziektewetuitkering

Ziekengeld

Ziekengeld is bovendien mogelijk bij:

  • Ziekte voorafgaand aan of volgend op de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering
  • Faillissement van de werkgever
  • Ziekte in de eerste 5 jaar na het in dienst nemen van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer (no risk polis)
  • Ziekte door orgaandonatie

Hoogte uitkering

Het ziekengeld bedraagt ten minste 70 procent van jouw dagloon. Aan het dagloon is wel een maximum verbonden. Dit maximum wordt elk half jaar aangepast. Vanaf 1 juli 2014 is dit € 198,28. Als je langer dan twee jaar ziek bent, word je gekeurd voor de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). In verband met zwangerschap en bevalling hebben werkneemsters op grond van de Wet arbeid en zorg recht op een Ziektewetuitkering ter hoogte van het volledige dagloon gedurende ten minste 16 weken.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>