Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Ziektekosten en belasting

Vaak kun je als je hoge ziektekosten hebt bij de Belastingdienst geld terugkrijgen. Dat kan vaak ook als je weinig of geen belasting betaalt. Die kosten heten specifieke zorgkosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor medicijnen, reiskosten voor ziekenhuisbezoek of dieetkosten.

Specifieke zorgkosten

Heb je kosten die jouw ziektekostenverzekering niet vergoedt? Dan kun je sommige kosten aftrekken. Niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. De kosten van het eigen risico bij je zorgverzekering bijvoorbeeld, vallen niet onder de specifieke zorgkosten. Specifieke zorgkosten zijn wel:

  • Genees- en heelkundige hulp
  • Voorgeschreven medicijnen
  • Hulpmiddelen zoals steunzolen
  • Reiskosten als gevolg van bezoek arts of ziekenhuis
  • Dieetkosten
  • Extra gezinshulp
  • Extra kleding en beddengoed

Jaarlijkse wijzigingen

Let er op dat de regels over de aftrek van specifieke zorgkosten vaak elk jaar worden aangepast. Zo zijn vanaf 1 januari 2014 de kosten die niet door de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) worden vergoed, niet meer aftrekbaar. Houdt dus goed in de gaten of er voor jou in de nieuwe situatie iets is veranderd!  

Drempelinkomen

Je mag jouw uitgaven alleen aftrekken wanneer deze uitkomen boven een bepaalde drempel. Die drempel hangt af van je drempelinkomen (je inkomsten min je aftrekposten in box 1, 2 en 3). De hoogte van het drempelbedrag is ook afhankelijk van het inkomen van jouw fiscale partner. Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen hoeveel aftrek je in jouw situatie kan krijgen. 

Heb je een vraag?

CNV Belastingservice kan je helpen met het invullen van je aangifte. Neem voor vragen contact op met CNV Info: 030 751 1050