Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Ziekte: financiële gevolgen

Als je ziek bent, doe je er samen met je werkgever alles aan om weer aan het werk te komen. Werkgevers zijn verplicht om hun zieke werknemers twee jaar lang door te betalen. Hoeveel salaris je krijgt tijdens deze ziekteperiode staat in je cao. Heb je geen cao? Vraag dan advies aan CNV Vakmensen.

Loon bij ziekte

Je hebt als je ziek bent in ieder geval recht op minimaal 70 procent van je laatst verdiende loon. Dat kan aangevuld worden tot 100 procent. Maar niet voor beide ziektejaren. Je hebt maximaal recht op 170 procent van je salaris in twee jaar. Hoe deze 170 procent verdeeld wordt in de eerste twee ziektejaren staat open. In cao’s worden hierover afspraken gemaakt. Het hoeft dus niet altijd zo te zijn dat het loon het laagst is aan het eind van het tweede ziektejaar. 

Alleen in het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht om ten minste het minimumloon door te betalen. In het tweede ziektejaar geldt deze wettelijk verplichting niet.

Ziek en ontslagen

Duurt jouw ziekte langer dan twee jaar? Dan hoeft de werkgever geen loon meer uit te betalen en mag hij je ontslaan. Dan moeten jij, je werkgever en het UWV het wel eens zijn over de onderstaande drie zaken. kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedkeuren worden beëindigd.

  • Je kan het werk waarvoor je bent aangenomen niet meer doen
  • Jij en je werkgever hebben genoeg geprobeerd om ervoor te zorgen dat jij weer aan de slag kon, maar dat is niet gelukt
  • Het lukt ook niet om je binnen het bedrijf te laten werken in een andere of aangepaste functie. Ook niet nadat je een cursus of opleiding hebt gedaan.

Reïntegratie

Wanneer het UWV vindt dat de werkgever er niet genoeg aan heeft gedaan om jou weer aan het werk te krijgen, moet de werkgever een jaar extra loon uitbetalen. Boven op de eerste 2 jaar loondoorbetaling komt dan dus een derde jaar. Het UWV laat de werkgever weten wat hij nog aan jouw reïntegratie moet doen. Wanneer de werkgever dit heeft gedaan en het UWV akkoord hiermee akkoord gaat, mag je werkgever 6 weken na de beslissing van het UWV stoppen met de loondoorbetaling.

Ziektewetuitkering

Wanneer jouw contract afloopt tijdens het ziekteproces eindigt het dienstverband. Je werkgever hoeft in dat geval dus geen loon meer te betalen. Je werkgever kan voor jou via het UWV een Ziektewetuitkering aanvragen. Ben je dan al langer dan 6 weken ziek? Dan ontvang je van de werkgever de documenten die samen het reïntegratieverslag vormen. Het UWV neemt de reïntegratieverantwoordelijkheid van de werkgever over en nodigt je uit voor een gesprek. Wanneer het UWV vindt dat je er niet genoeg aan hebt gedaan om weer aan het werk te gaan, krijg je een lagere uitkering.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>