Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Ziekte

Als je ziek wordt, krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staat beschreven wat werkgevers en werknemers moeten doen om ervoor te zorgen dat zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan de slag kunnen. De Wet Verbetering Poortwachter brengt een aantal rechten en plichten met zich mee. Het is belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn en om die na te komen. En om zelf initiatieven te nemen. Doe je dat niet, dan kan dat uiteindelijk bij langdurig ziekteverlof gevolgen hebben voor een eventuele uitkering. De Wet Verbetering Poortwachter kent een tijdsschema waarin de rechten en plichten van de werknemer zijn vastgelegd. Na twee ziektejaren kan de WIA-uitkering worden aangevraagd.

Conflict met je werkgever

Natuurlijk heeft ook je werkgever een rol, want duurt de ziekte langer dan een paar dagen of weken dan moet je samen met je werkgever naar een oplossing zoeken.

Rol van de arbodienst

Arbodiensten ondersteunen en adviseren werkgevers op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandighedenbeleid. Bij CNV vertrouwenspersonen kun je terecht voor informatie en advies over (her-)keuringen én de Wet Verbetering Poortwachter, ze helpen je bij het invullen van formulieren en gaan mee naar het WIA-, WAO-, of Wajong-keuringsgesprek.

Rechten en plichten

Ben je ziek, dan heb je te maken met een aantal rechten en plichten. Wat wordt op welk moment van je verwacht? En wat mag jij verwachten van je werkgever, de arbodienst en de bedrijfsarts? De wet gaat ervan uit dat jij en je werkgever er alles aan doen zodat jij weer (geheel of gedeeltelijk) aan het werk kunt gaan. Dat moet je kunnen aantonen. Houd daarom nauwkeurig bij:

  • Met wie je spreekt (naam, functie, tijdstip)
  • Welke afspraak jij en je gesprekspartners aan het eind van het gesprek hebben gemaakt
  • Wie welke actie onderneemt
  • Wanneer het volgende contact is
  • Alle brieven, e-mails en formulieren die je ontvangt

Tip: houd een logboek bij

Neem tijdens gesprekken rustig de tijd om aantekeningen te maken. Laat je niet onder druk zetten en schrijf alles goed op. Noteer ook telefoongesprekken die je hebt gehouden en bewaar je e-mails. De bedrijfsarts en je werkgever houden ook een dossier bij. Je hebt recht op inzage in die dossiers! Vraag aan het eind van een gesprek met je werkgever of de medewerker van de arbodienst alle gemaakte afspraken nog eens kan opsommen en of je die op schrift kunt krijgen.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>