Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

WW-uitkering (Werkloosheidswet)

Word je werkloos, dan krijg je te maken met de WW (Werkloosheidswet). Een WW-uitkering duurt minimaal drie maanden en maximaal 38 maanden. Hoe langer je hebt gewerkt, des te langer het recht op een uitkering. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de uitkeringsduur stapsgewijs verkort tot maximaal 24 maanden. Ook rechten minder dan 38 maanden worden korter. Dit betekent dat de formule voor de bepaling van de duur van de WW-uitkering verandert. Lees hier welke invloed dit heeft op jouw WW-uitkering

Basisuitkering

Heb je van de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt? Dan voldoe je aan de ‘wekeneis’. Je hebt dan recht op een basisuitkering van drie maanden. De eerste twee maanden krijg je 75 procent, de derde maand 70 procent van het voor jou geldende dagloon.

Verlengde uitkering

Voldoe je aan de wekeneis én heb je van de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd minimaal 4 kalenderjaren gewerkt? En heb je in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen, of vanaf 2013 over 208 uur per jaar loon ontvangen? Dan voldoe je aan de ‘jareneis’. Je krijgt dan een verlengde uitkering, die afhankelijk is van je arbeidsverleden. Deze uitkering is 70 procent van het dagloon. 

Dagloon

Het dagloon is het loon dat je gemiddeld per dag verdient bij de laatste werkgever. Voor de WW-uitkering gaat het in beginsel om het gemiddelde loon in het jaar voordat je werkloos werd. Er geldt wel een bovengrens (per 2018 is deze bovengrens € 09,26 per dag; dit komt overeen met circa € 54.614,- bruto per jaar). 

Arbeidsverleden

Het UWV berekent je arbeidsverleden aan de hand van twee periodes: je feitelijke en je fictieve arbeidsverleden. Het feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren waarin je ten minste 52 dagen per jaar, of vanaf 2013 gedurende 208 uur per jaar in loondienst was. Het jaar waarin je werkloos wordt, telt niet mee. Het fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat je 18 werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of je in die periode wel of niet hebt gewerkt.
De optelsom van het feitelijke en fictieve arbeidsverleden is je totale arbeidsverleden. Voor elk jaar van je totale arbeidsverleden krijg je één maand WW-uitkering. Met de invoering van de WWZ met ingang van 1 januari 2016 is dit gewijzigd. Uiteindelijk heb je dan met een arbeidsverleden van 38 jaar of meer recht op maximaal 24 maanden WW.

Verkorting WW duur vanaf 2016

De periode van een werkloosheidsuitkering (WW) wordt vanaf 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs verkort van 38 naar 24 maanden. In cao's kunnen werkgevers en vakbonden afspraken maken om de WW-periode te verlengen, met ten hoogste 14 maanden. Deze verkorting geldt niet voor personen die vóór 1 januari 2016 werkloos worden. Lees hier meer informatie

Heb je nog een vraag?

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen over de WW

 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?

  Verlies je je baan buiten jouw schuld, dan heb je recht op WW. Om zeker te zijn van je uitkering is het belangrijk de juiste stappen te nemen bij dreigend ontslag:

  • Neem alleen ontslag als je een andere baan hebt gevonden. Neem je zelf ontslag, dan krijg je geen WW.
  • Dreig je ontslagen te worden? Ga dan niet akkoord! Geef bij je werkgever aan dat je het niet eens bent met het ontslag en schakel de hulp in van CNV Vakmensen.
  • Controleer of  je werkgever zich aan de officiële opzegtermijn houdt. Jouw WW gaat pas in op de dag dat die termijn is verstreken.
  • Vraag bij een aflopend tijdelijk contract om verlenging. Een tijdelijk contract eindigt op de datum die jij en je werkgever overeengekomen zijn. Er is in dit geval geen sprake van ontslag of een opzegtermijn.
  • Een proeftijd is bedoeld om werkgever en werknemer aan elkaar te laten wennen. Jouw dienstverband kan in die periode met onmiddellijke ingang van beide kanten worden opgezegd. Word je in je proeftijd ontslagen, dan heb je in sommige gevallen recht op WW. Je moet dan wel aan alle andere voorwaarden voldoen.
  • Begin direct met het zoeken naar nieuw werk zodra duidelijk is dat je ontslagen zult worden. Krijg je werk aangeboden, dan moet je dit accepteren.
 • Wanneer stopt mijn WW-uitkering?

  Een WW-uitkering is altijd voor een bepaalde tijd. Er zijn verschillende redenen waarom je werkloosheidsuitkering beëindigd kan worden:

  • Je hebt werk gevonden en verdient meer dan 87,5% van het WW-maandloon
  • De maximale uitkeringsduur van de WW is bereikt
  • Je bent langer dan 13 weken ziek en ontvangt een ziektewet-uitkering
  • Je krijgt een zwangerschaps- of een WIA-uitkering
  • Je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
 • Ik kom met mijn uitkering onder het sociaal minimum. Wat nu?

  Dan kun je een toeslag krijgen. Deze toeslag kan je tegelijk met je uitkering aanvragen.