Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

WW-reparatie

In 2013 hebben vakbonden en werkgevers afgesproken de verkorting van de duur van de WW en de loongerelateerde WGA te repareren. Deze eenvoudige afspraak bleek in de praktijk een lastige klus. Deze reparatie valt niet onder de reguliere sociale zekerheid. Het is een private voorziening. Vakbonden en werkgevers regelen dit zelf. Dat is nieuw. Er bleken een aantal hardnekkige en ingewikkelde juridische problemen te zijn. Er is hard gewerkt om die op te lossen, maar het heeft veel tijd gekost. Nu is het dan gelukt. 

Reparatie van de WW en de loongerelateerde WGA is zo goed als rond 

Er komt een landelijk fonds dat de reparatie gaat betalen. De Stichting Privaten Aanvulling WW (SPAWW). Dit fonds wordt beheert door vakbonden en werkgevers. Om deel te nemen aan dit fonds moet er een afspraak in je cao gemaakt worden. In veel cao’s staat al een soort afspraak: als het fonds er is gaan we deelnemen. Dit landelijke fonds bleek echter veel juridische problemen op te roepen. Er is veel juridisch uitzoekwerk gedaan. Om alles goed te regelen was bovendien de medewerking van de landelijke overheid nodig. En van de financieel toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Dit bleek in de praktijk veel tijd te kosten. 

Deelname

Deelname aan het landelijk fonds is alleen mogelijk als je cao algemeen verbindend is verklaard. Maar er zijn ook bedrijfs-cao’s. Die zijn alleen op één bedrijf van toepassing. Die kunnen niet algemeen verbindend verklaard worden. Deze bedrijven zouden dan niet deel kunnen nemen aan het fonds. Hiervoor moest een oplossing gezocht worden. Ook zijn er in sommige sectoren cao’s die niet algemeen verbindend verklaard worden. 

Oplossing

Er is nu een oplossing gevonden. Ook de landelijke overheid en de toezichthouder kunnen daar mee instemmen. Er komen maximaal 10 verzamel cao’s. Een verzamel cao is een cao voor een bepaalde sector. Deze verzamel cao regelt alleen de reparatie van de WW. De verzamel cao’s worden algemeen verbindend verklaard. In jouw gewone cao kan je dan afspreken om je aan te sluiten bij zo’n verzamel cao. Op die manier kan ook in een bedrijf met een bedrijfs-cao de WW gerepareerd worden. Heb je een bedrijfstak- of sectorcao die niet algemeen verbindend is verklaard? Via de verzamel cao kunnen bedrijven die onder de cao vallen ook meedoen.

Premie

Het fonds wordt gevuld met een premie. Deze premie betalen werknemers uit hun bruto loon. De komende jaren is de premie er volgens berekeningen als volgt: 

 2018  0,3% 
 2019  0,4% 
 2020  0,4% 
 2021  0,5% 
 2022  0,6% 


Dit is een raming voor de komende jaren. Het kan zijn dat de percentages iets veranderen. In elk geval is afgesproken dat het niet meer dan 0,75% kan worden. Werkgevers betalen geen premie voor deze regeling. Zij betalen de premie voor de reguliere WW. 

Verlenging

Als de reguliere WW is afgelopen, en je bent nog steeds werkloos, dan wordt je uitkering verlengd.  De verlenging is tot de maximale duur die je voor de verkorting zou hebben gekregen. Dat is van ten minste 2 weken tot maximaal 14 maanden. Ook de loongerelateerde WGA wordt verlengd op dezelfde wijze. 

Er is wel een voorwaarde. Op het moment dat je werkloos wordt, of arbeidsongeschiktheid intreedt, dan moet je onder een geldende cao-afspraak voor de aanvulling vallen. Val je er op dat moment niet onder, dan heb je geen recht op een uitkering. Besluiten cao-partijen om niet meer deel te nemen aan de verzamel cao en valt jouw aanvulling pas na de einddatum? Dan heb je nog wel recht op die aanvulling.  

De uitkering is in principe gelijk aan je WW uitkering of loongerelateerde WGA uitkering. Deze aanspraak is alleen niet keihard. Het fonds kan in bijzondere situaties de uitkering verlagen. Als je de hoogte van de uitkering altijd 100% wilt garanderen, moet het fonds extra reserves aanleggen. Dat zou betekenen dat er aanzienlijk meer premie door werknemers betaald moet worden. Daar is niet voor gekozen. De maximale premie is zo gekozen, dat zo veel mogelijk voorkomen wordt dat de uitkering verlaagd moet worden. 

Hoe gaat het nu verder?

Er moeten nog een paar praktische zaken worden geregeld. Dat gaat de komende tijd gebeuren. We gaan met jullie in gesprek over dit onderwerp. Ook als er in jouw cao al een afspraak gemaakt is. Als er in jouw cao nog geen afspraak is gemaakt, dan kan je dat alsnog gaan doen. Wanneer de reparatie van kracht gaat, kunnen we nu nog niet zeggen. We informeren jullie hierover als we dat weten. 

Heb je hier een vraag over? 

Neem contact met ons op

Waarom ook al weer?

De maximale uitkeringsduur van de WW en de loongerelateerde WGA is teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De duur van jouw uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. Doordat ook de regels over de berekening van de duur zijn aangepast, krijgt iedereen die meer dan 10 jaar gewerkt heeft al met een verkorting te maken. De reparatie is dus niet alleen voor oudere werknemers.