Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

WW: plichten

Als je een WW-uitkering ontvangt, zijn daar ook verplichtingen aan verbonden. Houd je je daar niet aan, dan kan het UWV je een maatregel of boete opleggen. Een maatregel betekent dat je een bepaalde periode een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering ontvangt. Als je een boete krijgt, moet je eenmalig een bedrag aan het UWV betalen.

Welke plichten heb je in de WW?

 • Zodra je weet dat je werkloos wordt, moet je werk gaan zoeken
 • Je hebt een sollicitatieplicht
 • Je hebt een acceptatieplicht
 • Je moet het UWV op de hoogte houden

Je moet direct werk gaan zoeken

Als je weet dat je werkloos wordt, moet je werk gaan zoeken. Je moet vacatures zoeken en beginnen met solliciteren. Zet je cv op werk.nl en zoek in de vacatures op diezelfde website. Schrijf je in bij vacaturewebsites of uitzendbureaus.

Je WW-uitkering vraag je aan met een digitaal formulier. Dit formulier vind je op werk.nl. Je hebt daar je DigiD voor nodig. Als je geen DigiD hebt, moet je die aanvragen. Dit kan 5 dagen duren. Het UWV adviseert om je WW-uitkering 2 weken voor je laatste werkdag aan te vragen., maar uiterlijk 1 week na je laatste werkdag. Als je je WW-uitkering te laat aanvraagt, krijg je tijdelijk een lagere uitkering.

Je hebt een sollicitatieplicht

Je moet gemiddeld 1 keer per week solliciteren, of zo vaak als met de adviseur is afgesproken. Als er meerdere vacatures geschikt voor je zijn, moet je vaker solliciteren. Onder solliciteren wordt het schrijven van een sollicitatiebrief verstaan, maar ook het bellen met of het bezoeken van een bedrijf. Ook een inschrijving bij een uitzendbureau, arbeidspool of invalpool wordt als sollicitatie beschouwd. Het langsgaan bij een uitzendbureau waar je al ingeschreven staat weer niet. Je moet minimaal 1 keer in de 2 weken de vacaturebank van het UWV WERKbedrijf raadplegen. Als een bedrijf je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek of een test valt dit ook onder de sollicitatieplicht.

Houd je administratie goed bij

Het UWV beoordeelt of je voldoende hebt gesolliciteerd. Zorg dus dat je een goede administratie opzet en bijhoudt! Bewaar in deze administratie zorgvuldig de bewijsstukken van sollicitaties, zoals sollicitatiebrieven en afwijzingen. Ook je mondelinge sollicitaties moet je kunnen bewijzen. Bewaar deze administratie minstens 2 jaar, ook als je weer werk hebt gevonden.

Je ontvangt van het UWV 1 keer per maand een formulier waarop je je sollicitaties kunt doorgeven. Op basis van deze informatie beoordeelt het UWV je inspanningen om weer aan het werk te komen. Vindt het UWV dat deze inspanningen onvoldoende zijn geweest, dan kun je worden gekort op je uitkering.

Voor alle WW-uitkeringsgerechtigden geldt een sollicitatieplicht. Ook voor degenen die 57,5 jaar of ouder zijn. Alleen werklozen die op 31 december 2003 al 57,5 jaar of ouder waren en die op die datum een WW-uitkering ontvingen, blijven vrijgesteld als zij:

 • langer dan een jaar een WW-uitkering ontvingen;
 • geen inschrijf- of acceptatieplicht hadden; of
 • voorafgaande aan de WW-periode een arbeidsongeschiktheids- of ziekengelduitkering ontvingen.
De sollicitatieplicht geldt dus ook voor werklozen die op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder waren, maar korter dan een jaar een WW-uitkering ontvingen.

Werknemers die 64 jaar oud zijn als ze werkloos worden, zijn per 1 januari 2016 niet meer vrijgesteld van de sollicitatieplicht. De vrijstelling geldt nu als de eerste werkloosheidsdag een jaar voor de voor die persoon geldende AOW-leeftijd ligt.

Lees hier meer over de AOW

Je hebt een acceptatieplicht

Je bent verplicht om passend werk te accepteren als een werkgever of uitzendbureau je dit aanbiedt. Als het UWV WERKbedrijf je verwijst naar een werkgever die passend werk biedt, moet je hierop ingaan. Passend werk is werk op hetzelfde niveau als je oude werk, waarmee je ongeveer hetzelfde verdient. Ook hoef je niet meer dan 2 uur per dag te reizen. Na een halfjaar verandert dit: dan wordt al het werk als passend beschouwd. Je moet dan ook solliciteren op werk van een lager niveau, dat minder betaalt of waarvoor je langer moet reizen. Ook een tijdelijke of parttime baan is dan passend.

Net klaar met een mbo-, hbo- of universitaire opleiding? Dan is elke baan passend voor jou. Ook banen op een lager niveau. De gedachtegang hierachter is dat je als starter op de arbeidsmarkt zo snel mogelijk werkervaring op moet doen. Anders wordt het steeds moeilijker om werk te vinden.

Je moet het UWV op de hoogte houden

Je bent verplicht om het UWV op de hoogte stellen van wijzigingen in je situatie, inkomsten of werkzaamheden. Deze zaken kunnen namelijk invloed hebben op de hoogte van je uitkering. Ook moet je het UWV inlichten in geval van ziekte of vakantie. Tot slot moet je het UWV informeren over wijzigingen in je persoonlijke situatie (verhuizing, huwelijk, geboorte, studie).

Let op: ben je na 1 juli 2015 werkloos geworden, dan moet je elke maand doorgeven of je inkomsten hebt gehad. Dus ook als je geen inkomsten hebt gehad, moet je dit melden!

Vrijwilligerswerk

Zoals hierboven uitgelegd, ben je verplicht om te solliciteren en beschikbaar te zijn voor betaald werk. Dit wil niet zeggen dat je geen vrijwilligerswerk kunt doen. Je moet altijd melden wat voor vrijwilligerswerk je doet, hoeveel en wanneer. UWV wil dat je al het werk dat je onbetaald doet, meldt. Doe dit binnen een week nadat je vrijwilligerswerk doet of dat je weet dat je het gaat doen. Het UWV wil namelijk kunnen beoordelen of je vrijwilligerswerk het vinden van betaald werk niet in de weg staat.

Per 1 januari 2015 zijn de regels voor vrijwilligerswerk met behoud van WW veranderd. Je mag alleen vrijwilligerswerk doen voor maatschappelijke organisaties die aan bepaalde regels voldoen. Zo moet dit werk bijvoorbeeld binnen de organisatie al een jaar lang alleen door vrijwilligers gedaan worden en de vergoeding mag niet hoger zijn € 4,50 per uur en € 2,50 voor jongeren onder de 23 jaar.

Ook kan het zo zijn dat je werk onbetaald doet, waarvoor normaal betaald wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoonmaakwerk of huishoudelijk werk voor een zieke buurman of buurvrouw. Dat kan van invloed zijn op je uitkering.


Veelgestelde vragen over de WW

 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?

  Verlies je je baan buiten jouw schuld, dan heb je recht op WW. Om zeker te zijn van je uitkering is het belangrijk de juiste stappen te nemen bij dreigend ontslag:

  • Neem alleen ontslag als je een andere baan hebt gevonden. Neem je zelf ontslag, dan krijg je geen WW.
  • Dreig je ontslagen te worden? Ga dan niet akkoord! Geef bij je werkgever aan dat je het niet eens bent met het ontslag en schakel de hulp in van CNV Vakmensen.
  • Controleer of  je werkgever zich aan de officiële opzegtermijn houdt. Jouw WW gaat pas in op de dag dat die termijn is verstreken.
  • Vraag bij een aflopend tijdelijk contract om verlenging. Een tijdelijk contract eindigt op de datum die jij en je werkgever overeengekomen zijn. Er is in dit geval geen sprake van ontslag of een opzegtermijn.
  • Een proeftijd is bedoeld om werkgever en werknemer aan elkaar te laten wennen. Jouw dienstverband kan in die periode met onmiddellijke ingang van beide kanten worden opgezegd. Word je in je proeftijd ontslagen, dan heb je in sommige gevallen recht op WW. Je moet dan wel aan alle andere voorwaarden voldoen.
  • Begin direct met het zoeken naar nieuw werk zodra duidelijk is dat je ontslagen zult worden. Krijg je werk aangeboden, dan moet je dit accepteren.
 • Wanneer stopt mijn WW-uitkering?

  Een WW-uitkering is altijd voor een bepaalde tijd. Er zijn verschillende redenen waarom je werkloosheidsuitkering beëindigd kan worden:

  • Je hebt werk gevonden en verdient meer dan 87,5% van het WW-maandloon
  • De maximale uitkeringsduur van de WW is bereikt
  • Je bent langer dan 13 weken ziek en ontvangt een ziektewet-uitkering
  • Je krijgt een zwangerschaps- of een WIA-uitkering
  • Je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
 • Ik kom met mijn uitkering onder het sociaal minimum. Wat nu?

  Dan kun je een toeslag krijgen. Deze toeslag kan je tegelijk met je uitkering aanvragen.