Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

WW-periode stapsgewijs verkort

Per 1 januari 2016 wordt de uitkeringsduur van de WW stapsgewijs verkort tot maximaal 24 maanden (voorheen was dat 38 maanden). Na oktober 2017 ga je daar wat van merken. Uitkeringen die langer dan 10 maanden duren, zijn dan korter van duur.

Zo werkt de nieuwe WW-regeling

Arbeidsverleden tot 10 jaar

Is jouw arbeidsverleden 10 jaar of korter, dan blijf je voor elk gewerkt jaar recht houden op een maand WW-uitkering. Dus als je na 5 jaar werken werkloos raakt, heb je recht op 5 maanden WW-uitkering.

Arbeidsverleden langer dan 10 jaar

Heb je langer dan 10 jaar hebt gewerkt, dan ga je de gevolgen van de nieuwe regeling merken. Alle jaren die je langer dan 10 jaar hebt gewerkt, leveren nog maar een halve maand WW-recht op.

Als je na 15 jaar werken werkloos raakt, had je voorheen recht op 15 maanden WW-uitkering. Met de nieuwe regeling is dat nog maar 12,5 maanden (10 jaar x 1 maand = 10 maanden + 5 jaar x 0,5 maand = 12,5 maanden).

Had je op 1 januari 2016 een arbeidsverleden van 24 jaar of minder? Dan duurt je uitkering in 2017 al korter. In deze tabel zie je een compleet overzicht. In 2019 geldt deze tabel voor iedereen.
WW-duur

Oude WW-rechten

Ontvang jij al vanaf 2015 of eerder een WW-uitkering, dan gelden voor jou de oude regels. Ga je weer aan het werk, maar raak je na 6 maanden of langer opnieuw je baan kwijt, dan heb je weer recht op een WW-uitkering. De duur van deze uitkering wordt dan wel volgens de nieuwe opbouwregels vastgesteld.

Uitzondering voor oudere werknemers

Voor oudere werknemers blijft de schade enigszins beperkt. Heb je op 1 januari 2016 als werknemer meer dan 24 jaar gewerkt (en dus meer dan 24 maanden recht op uitkering bij elkaar ‘gespaard’) dan bepaalt het arbeidsverleden dat je had op 1 januari 2016 de uiteindelijke maximale duur van de WW-uitkering.

Had je bijvoorbeeld op 1 januari 2016 een arbeidsverleden van 35 jaar en word je in het eerste kwartaal van 2017 werkloos, dan heb je nog recht op een maximale uitkeringsduur van 30 maanden.

In de tabel hieronder zie je hoe die overgangsmaatregel werkt:
verkorte WW-periode

Goed om te weten

De bruto WW-uitkering bedraagt de eerste 2 maanden van de werkloosheid 75% van het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd. Daarna is de uitkering 70% van dat loon.

Wat is de hoogte en duur van jouw WW-uitkering?

Maak de berekening

Arbeidsverleden

Dit bestaat uit een 'fictief' en een 'feitelijk' arbeidsverleden. Het fictief arbeidsverleden zijn alle jaren na je 18e t/m 1997. Het feitelijk arbeidsverleden zijn alle jaren vanaf 1 januari 2013 waarin je minstens 208 uur hebt gewerkt en alle jaren vóór 2013 waarin je minstens 52 dagen werkte.


Reparatie WW

Dat geldt voor zowel de duur (maximaal 38 maanden) als de opbouw (1 maand WW per jaar arbeidsverleden). Die reparatie is belangrijk omdat er veel langdurig werklozen zijn die moeilijk aan het werk kunnen komen. Het is belangrijk dat er een goed vangnet is, zodat je zo lang mogelijk uit de bijstand blijft. De overheid biedt dit vangnet steeds minder.

Lees meer