Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Wijzigingen ketenbepaling

Vanaf juli 2015 mag een werkgever in een tijdvak van twee jaar (in plaats van de huidige drie jaar), maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden. Wanneer deze contracten elkaar opvolgen met tussenpozen van zes maanden of minder, dan behoren de contracten tot dezelfde 'Keten' . De regeling dat een vast contract voor onbepaalde tijd ontstaat bij meer dan drie opeenvolgende tijdelijke contracten, blijft ongewijzigd. In een CAO kan van de ketenregeling worden afgeweken

Daarnaast is het voor werkgevers moeilijker om een werknemer eerst via een ander bedrijf te laten werken (bijvoorbeeld via een uitzendbureau) om daarna pas een contract bij de werkgever zelf aan te bieden.

Meer informatie

Indien je een tijdelijk contract hebt en je vraagt je af of jouw werkgever zich houdt aan de WWZ, meld dit bij ons.

Oproepkrachten

Als je als oproepkracht werkt op basis van een nulurencontract of een min-maxcontract heb je normaal gesproken alleen recht op loon als je werkt. Maar als je niet kan werken door omstandigheden waar jij als werknemer niks aan kan doen, heb je wel recht op loon.

Het is nu nog mogelijk voor werkgevers om in een contract vast te leggen dat als er wel werk is, maar jij als werknemer niet wordt opgeroepen, je ook geen recht op loon hebt. Per 1 juli 2015 is zo’n bepaling alleen mogelijk voor de eerste zes maanden (deze periode van zes maanden kan alleen worden verlengd als dat in een cao is geregeld en als het om werkzaamheden gaat die maar af en toe voorkomen). Na deze periode van zes maanden is de werkgever verplicht om jou loon te betalen voor de uren die je na een oproep niet hebt gewerkt of waarvoor je niet bent opgeroepen.

Meer informatie

Indien je een oproepovereenkomst hebt en je jezelf afvraagt of jouw werkgever zich houdt aan de WWZ, meld dit bij ons.

Uitzendkrachten

Een uitzendcontract eindigt automatisch als de opdrachtgever de uitzendkracht niet langer in wil zetten. Vanaf 1 januari 2015 kunnen uitzendkrachten en ander flexibel personeel na 78 gewerkte weken aanspraak maken op een tijdelijk contract bij de uitzendorganisatie, mits dit in de cao staat.

Na de periode dat je op uitzendbasis hebt gewerkt, geldt de ketenbepaling. Er kan dan dus ook een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. In de cao van het uitzendbureau kan wel staan dat je maximaal zes contracten kan krijgen over een totale periode van maximaal 4 jaar. Er gelden dus nog steeds andere regels voor een uitzendkracht.

In een uitzendovereenkomst kan ook staan dat in de eerste 26 weken van de overeenkomst de uitzendkracht geen loon krijgt voor de niet gewerkte uren. Alleen in geval van een cao kan die periode worden verlengd tot maximaal 78 weken.

Meer informatie


Indien je een uitzendovereenkomst hebt en je vraagt je af of jouw werkgever zich houdt aan de WWZ, meld dit bij ons.

Payrollmedewerkers

Sinds 1 januari 2015 krijgen payrollmedewerkers dezelfde ontslagbescherming als medewerkers die wel rechtstreeks bij de werkgever (de opdrachtgever) in dienst zijn. Bepalend is dan of de opdrachtgever een goede reden heeft om niet met de werknemer verder te willen.

Meer informatie

Indien je een payrollovereenkomst hebt en je vraagt je af of jouw werkgever zich houdt aan de WWZ, meld dit bij ons.