Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Wijziging inkomensverrekening

Per 1 juli 15 is de urenverrekening in de WW vervangen door de inkomensverrekening. Deze verrekening vindt plaats op het moment dat je inkomsten uit werk hebt. Bij de urenverrekening wordt het aantal uren dat je werkt in mindering gebracht op je WW-uitkering. Over de uren die je nog werkloos bent, blijft je uitkeringsrecht bestaan. Hierdoor kan je totale inkomen dalen als je gaat werken tegen een loon dat lager is dan de WW-uitkering en kan je inkomen stijgen als je gaat werken tegen een loon dat hoger is dan de WW-uitkering.

Werken naast WW altijd lonend

De gedachte achter de inkomensverrekening is dat werken naast een WW-uitkering altijd lonend is. Van iedere euro die je met werken verdient, wordt 70 procent (gedurende de eerste twee maanden 75 procent) met de uitkering verrekend. De resterende 30 procent (de eerste twee maanden 25 procent) mag je zelf houden. Daarmee neemt je inkomen dus toe. Hierdoor wordt werken naast je WW-uitkering altijd lonend. Deze nieuwe regeling wordt niet toegepast op een al lopende WW-uitkering.

Uitbetaling per kalendermaand

In verband met deze inkomensverrekening wordt de WW-uitkering voortaan per kalendermaand in plaats van per kalenderweek vastgesteld. Je moet daarvoor maandelijks je inkomen doorgeven aan het UWV. Je moet ook doorgeven als je geen inkomen hebt in een kalendermaand of als je inkomen even hoog is als de voorgaande kalendermaand. Pas op het moment dat het UWV beschikt over de informatie over je inkomen kan het overgaan tot het uitbetalen van de uitkering. Let op: geen inkomensopgave betekent geen uitbetaling van de WW!

SV-loon

Het inkomen dat je moet doorgeven is het zogenaamde SV-loon. SV-loon betekent Sociale Verzekeringsloon. SV-loon is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebaseerd. Het SV-loon vind je vaak, maar dus niet altijd, op de loonstrook. Kom je er niet uit wat jouw SV-loon is of twijfel je hierover?
Neem dan vooral contact met ons op

Het UWV stelt je WW-uitkering vervolgens vast op basis van jouw inkomensopgave en betaalt vervolgens uit. Uitbetaling vindt plaats 3 tot 10 werkdagen na ontvangst van de inkomensopgave. Het UWV ontvangt de inkomensgegevens ook nog via de loonaangifte van de werkgever (Polisadministratie). Dit duurt echter enige tijd en dan zou je te lang op de uitbetaling van de WW-uitkering moeten wachten. Indien het door jou opgegeven inkomen afwijkt van de gegevens van de werkgever, verrekent het UWV in de volgende maand het juiste bedrag met de WW-uitkering.

Voorbeeld

  • 1 augustus 2015 : je recht op WW-uitkering gaat in
  • 1 september 2015 : opgave van inkomsten over augustus (ook als je geen inkomsten hebt!)
  • uiterlijk 11/12 september 2015 : uitbetaling WW-uitkering augustus (3 tot 10 dagen na opgave)
  • 1 oktober 2015 : controle opgave werkgever inkomsten januari + eigen opgave inkomsten september
  • uiterlijk 11/12 oktober 2015 : uitbetaling WW-uitkering september + eventuele correctie van augustus
Heb je vragen over je WW-uitkering of het inkomen dat je moet opgeven?

Neem contact met ons op