Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, ben je mogelijk arbeidsongeschikt. In dat geval kan je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Sinds 2006 is dit geregeld in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 

WIA, opvolger van de WAO

De WIA is voor mensen die door ziekte niet of niet volledig kunnen werken. De wet is in de plaats gekomen van de oude WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

In tegenstelling tot de WAO kijkt de WIA niet zo zeer of naar jouw arbeidsongeschiktheid. Centraal staat wat je nog wél kunt. Je arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt welke regeling voor jou geldt. Mensen die al voor 2006 in de WAO zaten, blijven dat. Wel kunnen zij een strengere herkeuring krijgen.

De WIA is van toepassing als je door je ziekte een loonverlies lijdt van ten minste 35 procent. Er geldt een aantal algemene voorwaarden voor het recht op een  WIA-uitkering:

  • Je moet verzekerd zijn op de eerste ziektedag
  • De wachttijd moet zijn vervuld
  • Er mag geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn

WIA-keuring

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, onderzoekt het UWV of je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een WIA-keuring bestaat uit 2 onderdelen:

  • Medische keuring: een keuringsarts van het UWV bekijkt wat je lichamelijk nog kunt. Als je niet meteen volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, roept de arbeidsdeskundige je op. 
  • Arbeidsdeskundige keuring: de arbeidsdeskundige van het UWV bekijkt welke functies je nog kunt verrichten op basis van de medische keuring.

WGA en IVA: regelingen van de WIA

De WIA bestaat uit 2 verschillende regelingen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Afhankelijk van de uitkomst van de keuring kan je met een van deze regelingen te maken krijgen. 

Voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt: géén WIA

In dit geval heb je geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je hebt wel mogelijk recht op een WW uitkering, maar dan moet je wel aan alle voorwaarden voldoen.

De toekenning of afwijzing van de WGA dan wel IVA uitkering heeft officieel geen gevolgen voor je contract. Je blijft in principe bij je eigen werkgever in dienst. Als er geen mogelijkheden zijn bij je eigen werkgever om in je eigen of een aangepaste functie te werken, dan zal er waarschijnlijk een ontslagvergunning worden aangevraagd. Als je aan de slag blijft of gaat in je eigen of een andere functie, dan betaalt  de werkgever je loon volgens de werkelijke duur van de werkweek die je maakt én volgens de (nieuwe) functie die je vervult.

De sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de WGA en ook de WW, zijn gebaseerd op je laatst verdiende inkomen voor je werkloos dan arbeidsongeschikt werd. Dit noemt het UWV het dagloon. Het dagloon is wel gemaximeerd. De hoogte van het maximum dagloon kan je terugvinden op de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Als je inkomen boven het maximum dagloon lag, is je uitkering lager dan 70%. Over het inkomen boven het maximum dagloon krijg je geen uitkering. Als je uitkering onder het sociaal minimum komt, kan je een toeslag aanvragen bij het UWV.

Voor 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt: WGA

In deze groep zit je als je gedeeltelijk, maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt bent voor 35 tot 80 procent. Dan kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: IVA

Behoor je tot deze groep, dan ben je voor 80 procent of meer arbeidsongeschikt en heb je geen kans op herstel binnen 5 jaar. Dan heb je recht op een IVA-uitkering.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>Veelgestelde vragen over de WIA

  • Welke gevolgen heeft de WIA voor mijn pensioen?

    Pensioenopbouw wordt vaak gewoon voortgezet in de WIA-periode

    In pensioenregelingen worden pensioenopbouw en de dekking voor het nabestaandenpensioen vaak gewoon voortgezet gedurende de eerste 2 ziektejaren en vaak ook in de WIA-periode. De basis van dit pensioen is gebaseerd op het werkelijke (oude) pensioengevende loon. Dit kan verschillen per pensioenfonds. Vraag dit dus altijd na bij jouw pensioenfonds.