Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten)

 
De WIA bestaat uit 2 verschillende regelingen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Afhankelijk van de uitkomst van de keuring krijg jet met een van deze regelingen te maken. Ben je gedeeltelijk maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (voor 35 tot 80 procent), dan kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering. Door het systeem van de WGA loont het om je resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te benutten.

Verdiencapaciteit WGA

Het UWV bepaalt bij de keuring welke functies je nog zou kunnen uitoefenen. Vervolgens wordt gekeken wat je met die functies kunt verdienen. De bijbehorende salarissen worden vergeleken met het oude salaris. Het verschil bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bijvoorbeeld: je verdiende 1.000 euro. Met de functies die je nog zou kunnen uitoefenen blijk je in theorie 600 euro te kunnen verdienen. Dit wordt ‘resterende verdiencapaciteit’ genoemd. Je verliest dus 400 euro verdiencapaciteit. Dit is 40 procent van het oude loon. Je arbeidsongeschiktheidspercentage is dan 40 procent.

WGA-Verplichtingen 

Val je onder de WGA, dan heb je verschillende verplichtingen, zoals de verplichting om je in te schrijven bij het UWV als werkzoekende en een sollicitatieplicht. Als je niet actief meewerkt aan je re-integratie dan kan je worden geconfronteerd met directe schorsing of opschorting van de uitkering.

Eigen verantwoordelijkheid

De WGA gaat ervan uit dat je zelf verantwoordelijk bent voor terugkeer naar werk. Je hebt daarbij recht op ondersteuning in de vorm van bemiddeling, scholing of een sollicitatietraining. Deze ondersteuning kan lopen via je werkgever of een reïntegratiebedrijf. Als je werkgever aan alle reïntegratieverplichtingen in de eerste 2 ziektejaren heeft voldaan, is de kans groot dat je al weer gedeeltelijk aan de slag bent. Zo niet, dan kan je werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Loongerelateerde uitkering

Welke WGA-uitkering je krijgt, hangt allereerst van af of je aan de wekeneis voldoet. Indien je in de laatste 36 weken voor arbeidsongeschiktheid er minimaal 26 gewerkt hebt, kom je in aanmerking voor een loongerelateerde WGA-uitkering. 

Als je voldoet aan de wekeneis, maar niet werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van jouw WIA-dagloon. Vanaf de derde maand is jouw loongerelateerde uitkering 70% van jouw WIA-dagloon. Het dagloon is wel gemaximeerd. Als je voldoet aan de wekeneis en wel werkt is dan is de berekening anders omdat het UWV een deel van het inkomen dat je met werken verdient, aftrekt van het WIA-maandloon. De eerste 2 maanden is de loongerelateerde uitkering 75% van het WIA-maandloon min 75% van het bedrag dat je verdient. Vanaf de derde maand is de uitkering 70% van het WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat je verdient. Het loont dus om te werken. De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is tot maximaal 38 maanden. De hoogte van het WIA maandloon hangt af van je inkomsten die je had voordat je ziek werd. Er wordt rekening gehouden met een maximum dagloon (2018 € 209,69 bruto per dag, € 54.616,86 bruto op jaarbasis).

Als je niet aan de wekeneis voldoet, of als je loongerelateerde WGA-uitkering is afgelopen kan je voor een vervolguitkering in aanmerking komen. Er zijn twee soorten vervolguitkering. Welke je krijgt hangt af van de mate waarin je jouw resterende verdiencapaciteit benut. Als je ten minste 50 procent van je resterende verdiencapaciteit benut, kom je in aanmerking voor een loonaanvulling WGA-uitkering.

Als je minder dan de helft van je resterende verdiencapaciteit benut, krijg je een vervolguitkering WGA-uitkering. Die bedraagt een percentage van het minimumloon, afhankelijk van je mate van arbeidsongeschiktheid.

Wel volledig, niet duurzaam arbeids(on)geschikt?

Als je nu nog niet kan werken, maar wel uitzicht hebt dat het in de toekomst weer gaat lukken, dan krijg je ook een WGA uitkering. Deze is de eerste twee maanden 75% van je oude loon (WIA maandloon). Daarna is de uitkering 70%  van je oude loon. Net zoals bij de niet volledige arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering duurt maximaal 38 maanden, afhankelijk van je arbeidsverleden. Als je de termijn hebt bereikt, dan wordt je waarschijnlijk opnieuw gekeurd. Als je nog steeds volledig arbeidsongeschikt bent, krijg je een loonaanvullingsuitkering. Als duidelijk wordt dat je niet meer herstelt, dus duurzaam arbeidsongeschikt bent, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een IVA uitkering.

Het is niet mogelijk om een WW uitkering te krijgen als de WGA uitkering stopt vanwege het bereiken van de duur van de loongerelateerde uitkering.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>

 
 

Veelgestelde vragen over de WIA

  • Welke gevolgen heeft de WIA voor mijn pensioen?

    Pensioenopbouw wordt vaak gewoon voortgezet in de WIA-periode

    In pensioenregelingen worden pensioenopbouw en de dekking voor het nabestaandenpensioen vaak gewoon voortgezet gedurende de eerste 2 ziektejaren en vaak ook in de WIA-periode. De basis van dit pensioen is gebaseerd op het werkelijke (oude) pensioengevende loon. Dit kan verschillen per pensioenfonds. Vraag dit dus altijd na bij jouw pensioenfonds.