Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

WGA-uitkering: wat is het en wanneer krijg ik het?

Ben je arbeidsongeschikt? Dan kun je recht hebben op een WGA-uitkering. De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). Het is een uitkering die je krijgt als je nu of in de toekomst nog (deels) kunt werken.

Wanneer krijg ik een WGA-uitkering?

Je krijgt een WGA-uitkering wanneer je langer dan 104 weken ziek bent en daardoor minimaal 35% minder kunt verdienen dan in de baan die je had voordat je ziek werd.

3 soorten WGA: welke uitkering krijg ik?

Er zijn 3 verschillende WGA-uitkeringen. Welke uitkering je krijgt, hangt af van je persoonlijke situatie. De 3 soorten WGA zijn:

  1. Loongerelateerde uitkering
  2. Loonaanvullingsuitkering
  3. Vervolguitkering

Vraag de uitkering eerst aan bij het UWV. Je hoort vervolgens van het UWV welke uitkering je krijgt. Meestal ontvang je eerst een loongerelateerde uitkering. Deze krijg je als je in de laatste 36 weken voor arbeidsongeschiktheid in minimaal 26 weken hebt gewerkt. Je krijgt tot maximaal 24 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering. Hoe lang je recht hebt op een loongerelateerde uitkering hangt af van je arbeidsverleden. Het kan zijn dat je via je (ex)werkgever verzekerd bent voor een langere duur van de loongerelateerde uitkering. Je kunt op je loonstrook zien of er premie PAWW wordt ingehouden.

Hoe hoog is de loongerelateerde uitkering?

Als je niet werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van het WIA-maandloon. Vanaf de derde maand is de loongerelateerde uitkering 70% van je WIA-maandloon. Het WIA-maandloon wordt berekend op basis van het loon dat je verdiende in het jaar voordat je arbeidsongeschikt werd.

Het WIA-maandloon is gemaximeerd op een vastgesteld bedrag dat steeds wordt aangepast. Vanaf 1 juli 2019 bedraagt dit € 4.717,58 bruto per maand. De loongerelateerde WGA-uitkering bedraagt maximaal 75/70% hiervan. Bovendien wordt de vakantietoeslag ervan afgetrokken. Die wordt één keer per jaar in de maand mei uitbetaald.

Als je werkt is de berekening anders, omdat een deel van het inkomen wordt afgetrokken van de WIA-uitkering. De eerste 2 maanden wordt 75% van het loon afgetrokken van de uitkering en daarna 70%. Dat betekent dat je 25%/30% van je inkomsten mag houden. Hoe meer je verdient, hoe hoger het totale inkomen is. Werken is dus altijd gunstig voor de hoogte van het inkomen.

Hoe hoog is de loonaanvullingsuitkering?

Na afloop van de loongerelateerde uitkering kun je een loonaanvullingsuitkering krijgen wanneer je volledig arbeidsongeschikt bent (80-100%) of wanneer je in staat bent om met werken 50% van je restverdiencapaciteit te verdienen. De restverdiencapaciteit wordt bij de WIA-beoordeling vastgesteld door de arbeidsdeskundige. Dat het bedrag dat je volgens het UWV nog met werken zou kunnen verdienen.

Bij de loonaanvullingsuitkering zijn er 2 situaties mogelijk:

  • Je verdient tussen de 50% en 100% van wat je volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. De uitkering is 70% van het WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat je volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen.
  • Je verdient 100% van wat je volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen of meer. De uitkering is 70% van het WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat je verdient.

Hoe meer je werkt, hoe hoger het inkomen is. Werken is dus altijd gunstig voor de hoogte van jouw inkomen.

Hoe hoog is de vervolguitkering?

Ben je niet staat om met werken minimaal 50% van je restverdiencapaciteit te verdienen en ben je nog wel minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan heb je recht op een vervolguitkering.

Dan gaat jouw inkomen mogelijk sterk omlaag. Er wordt namelijk niet meer uitgegaan van je oude loon, maar van het minimumloon. De hoogte van de vervolguitkering hangt af van het percentage van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Uitkering

35% tot 45%

28% van het minimumloon

45% tot 55%

35% van het minimumloon

55% tot 65%

42% van het minimumloon

65% tot 80%

50,75% van het minimumloon

Ook hier geldt: hoe meer je werkt, hoe hoger het inkomen is.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>

Veelgestelde vragen over de WIA

  • Welke gevolgen heeft de WIA voor mijn pensioen?

    Pensioenopbouw wordt vaak gewoon voortgezet in de WIA-periode

    In pensioenregelingen worden pensioenopbouw en de dekking voor het nabestaandenpensioen vaak gewoon voortgezet gedurende de eerste 2 ziektejaren en vaak ook in de WIA-periode. De basis van dit pensioen is gebaseerd op het werkelijke (oude) pensioengevende loon. Dit kan verschillen per pensioenfonds. Vraag dit dus altijd na bij jouw pensioenfonds.