Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Ruimte voor individuele wensen en behoeften
Kennisbank

Wet Flexibel Werken

Flexibel werken maakt gelukkiger, blijkt uit onderzoek. Bovendien leidt het tot minder stress, minder files, een hogere arbeidsparticipatie en minder beroep op kinderopvang. De overheid onderkent het belang van flexibel werken. Daarom is er sinds 1 januari 2016 de Wet flexibel werken. Wat zijn de mogelijkheden van de Wet flexibel werken en aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Mogelijkheden Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken biedt de volgende mogelijkheden:

 • Aanpassing werktijden
  Je kunt je werkgever vragen om je werkrooster aan te passen. Je werkgever kan dit alleen weigeren als er zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is.
 • Aanpassing arbeidplaats
  Je kunt je werkgever vragen of je op een andere plek kunt werken, bijvoorbeeld omdat je één of meerdere dagen wilt thuiswerken. Wil je werkgever dit verzoek weigeren, dan moet hij daarover met jou overleggen.
 • Aanpassing arbeidsduur
  Je kunt een verzoek indienen om minder uren te gaan werken. Werk je bijvoorbeeld nu 36 uur, dan kun je voorstellen dat je contract wordt aangepast naar een contract van 32 uur. Ook dit kan je werkgever alleen weigeren als er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Het voordeel van de Wet flexibel werken is dat je een betere balans kunt creëren tussen werk en privé, zonder dat je daarvoor direct minder hoeft te gaan werken.

Verzoek indienen

Wil je je werktijden aanpassen, (meer) thuiswerken of wil je je contract laten aanpassen, dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij je leidinggevende. Dit zijn de voorwaarden voor zo'n verzoek:

 • Je kunt een aanvraag doen nadat je een half jaar bij de werkgever in dienst bent.
 • Je moet je aanvraag 2 maanden vóór de gewenste ingangsdatum indienen.
 • Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet je één jaar wachten voordat je een nieuw verzoek mag indienen.
 • De wet is alleen van toepassing op werkgevers die meer dan 10 werknemers in dienst hebben.

Zorg dat in je verzoek staat wat je wilt aanpassen, waarom je dat wilt en wanneer je wilt dat de aanpassing ingaat. Je werkgever moet uiterlijk één maand voordat de aanpassing moet ingaan op jouw verzoek reageren. Doet hij dat niet, dan gaat de aanpassing automatisch in. Wijst hij je verzoek af, vraag dan waarom. Wie weet kun je in overleg met je werkgever het verzoek aanpassen, zodat hij toch akkoord kan gaan.

Wet flexibel werken en mantelzorg

Ben je mantelzorger? De Wet flexibel werken kan misschien jouw taak als mantelzorger wat makkelijker maken. Helaas zijn er ook functies waarin je niet flexibel kunt werken of waarbij de plaats waar je werkt dit niet toelaat. Een werkgever kan een verzoek voor flexibel werken alleen afwijzen om zwaarwegende bedrijfsredenen.

Lees hier meer informatie over mantelzorg

Deel jouw ervaring

Hoe combineer jij werk en zorg?

Laat het ons weten