Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Dit is een tijd waarin je moet blijven investeren in jezelf
Kennisbank

Werktijden 15 jaar

Als je 15 jaar bent ga je naar school. Daarom mag je nog niet een hele dag werken. Daarnaast zul je ook af en toe moeten uitrusten na school en van het werk dat je doet. Alles over jouw werktijden is vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. De belangrijkste regels die voor jou gelden, lees je hieronder.

Arbeidstijd 15-jarigen

maximum arbeidstijd per: 

 
 schooldag:  2 uur per dag
 niet-schooldag:  8 uur per dag
 vakantiedag:  8 uur per dag
 schoolweek:  12 uur per week
 vakantieweek:  40 uur per week
 aantal vakantieweken per jaar:  6 weken (waarvan maximaal 4 aaneengesloten)
 aantal werkdagen per week:             5 dagen

Als je meedoet aan een uitvoering zoals een toneelstuk of modeshow mag je in een schoolweek maximaal 3 keer optreden tussen 19.00 en 23.00 (met een maximum van 24 keer per jaar). Per dag mag dit maximaal 7 uur zijn, per week 12 uur. 

Rusttijd en pauze

  • Werk je meer dan 4,5 uur op een dag, dan heb je recht op een halfuur pauze
  • Rust iedere dag 12 uur, in ieder geval tussen 19.00 's avonds en 07.00 uur de volgende ochtend. Tijdens vakanties is dit van 21.00 tot 07.00 uur
  • Doe je mee aan een uitvoering zoals een toneelstuk of modeshow, dan moet je in ieder geval tussen 23.00 's avonds en 07.00 uur 's ochtends rusten 

Stage

Als je 15 bent mag je ook (maatschappelijke) stage lopen. Hiervoor moet je wel een stageovereenkomst hebben. Hiervoor gelden dan dezelfde arbeids- en rusttijden. 

Zondag

Als je 15 bent mag je niet op zondag werken, tenzij is aangetoond is dat het echt noodzakelijk is dat je komt werken. Je ouders (of verzorgers) moeten eerst toestemming geven. Als je dan op zondag werkt, mag je de zaterdag ervoor niet werken. Ook moet je dan in elke periode van 16 weken in ieder geval 5 zondagen vrij zijn. 

Oproepdiensten en 's nachts werken

Als je onder de 18 jaar bent, mag je geen oproepdiensten doen. Ook mag je nog niet 's nachts werken. Maar als je bij defensie werkt, leerling bent in de binnenvaart of in het bakkersbedrijf gelden er uitzonderingen. Zo mag je als bakkersleerling om 04.00 's nachts beginnen als dat nodig is voor je opleiding.