Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Werkkostenregeling: fiets van de zaak

De afschaffing van de fiscaal voordelige regeling van de bedrijfsfiets gaat in per 1 januari 2015, als de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) definitief wordt ingevoerd.

Oude regeling fietsenplan (tot 1-1-2015)

In de oude bedrijfsfietsenregeling (het fietsenplan) kan een werknemer eenmaal in de 3 jaar voor een bedrag van € 749 een nieuwe fiets kopen, waarbij hij ook nog € 82 per kalenderjaar aan accessoires mag besteden. De werkgever verrekent het bedrag voor de fiets met het brutoloon van de werknemer. 

Als de fiets duurder is dan € 749 en de werkgever het hele aankoopbedrag vergoedt, wordt het bedrag boven € 749 belast als loon. 

Bij een fiets van € 1.000 betaalt de werknemer loonheffing over € 251, wat bij een tarief van 42 procent neerkomt op een bedrag van € 105. Voorwaarde is wel dat de werknemer op meer dan de helft van zijn werkdagen in het kalenderjaar de fiets gebruikt om naar het werk te komen.

De praktijk is dat in veel bedrijven werknemers die binnen een straal van 10 kilometer van het bedrijf woonden gebruik maakten van het fietsenplan. Zij krijgen hun woon-werkkilometers niet vergoed, maar kunnen wel eens in de drie jaar een nieuwe fiets aanschaffen. Het fietsenplan is populair onder werknemers; van de ruim 1 miljoen verkochte fietsen in 2013 is bijna 20 procent aangeschaft als fiets van de zaak. 

De fiets van de zaak in de Werkkostenregeling (vanaf 1-1-2015)

Ook de Werkkostenregeling biedt de werkgever een aantal mogelijkheden om de werknemer te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. 

1. De werkgever vergoedt belastingvrij het aankoopbedrag van de fiets vanuit het forfait

Zolang er fiscale ruimte in het forfait is, kan de werkgever dit kosteloos doen. Daarbij is het aanschafbedrag van de nieuwe fiets niet gemaximeerd en zijn er geen voorwaarden over het gebruik van de fiets voor de werknemer. De werkgever kan de werknemer dus bijvoorbeeld een elektrische fiets van € 2.400 geven zonder dat de werknemer verplicht is om de fiets een deel van zijn werkdagen als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer te gebruiken.

2. De bedrijfsfiets wordt onder de WKR als bestedingdoel opgenomen in een cafetariasysteem

De werknemer kan dan bronnen (zoals bv een overwerktoeslag of bovenwettelijke verlofdagen) inzetten voor de aanschaf van de bedrijfsfiets. Het cafetariasysteem is ingebed in de regelgeving van de WKR, dus de waarde van de uitruil gaat dan wel ten koste van de vrije ruimte van de WKR. Voorwaarden bij een cafetariasysteem zoals de realiteitswaarde, een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst, etc. blijven van toepassing

3. De werkgever vergoedt onder de Werkkostenregeling (buiten het forfait van de WKR om) € 0,19 netto per kilometer woon-werkverkeer

Stel dat werknemers in een straal van 15 kilometer om het bedrijf wonen, dan levert de vergoeding woon-werkverkeer jaarlijks de volgende bedragen op (de belastingdienst gaat uit van 214 werkdagen):

Afstand enkele reis woon-werk Afstand en vergoeding per dag Vergoeding per jaar (214 dagen)
5km 5 km 10 km x € 0,19 = 1,90 €407
10km 20 km x € 0,19 = 3,80 €813,00
15km 30 km x € 0,19 = 5,70 €1.220,00

Een werknemer zal van een jaarvergoeding van € 813 of € 1.220 misschien geen elektrische maar toch een kwalitatief goede fiets kunnen kopen. Koopt hij eens in de drie jaar een nieuwe fiets, dan hebben we het over besteedbare bedragen van € 2.439 en € 3.660. De werkgever kan de werknemer een renteloze lening voor de aanschaf van de fiets verschaffen, die de werknemer dan gedurende een periode van bijvoorbeeld drie jaar via zijn vergoeding woon-werkverkeer terugbetaalt. Net als in het fietsenplan heeft de werknemer dan zijn fiets maar kost het niets!

Kortom, de Werkkostenregeling biedt wel degelijk mogelijkheden voor fietsliefhebbers om zonder beperkende voorwaarden fiscaal voordelig op een fiets van de zaak naar het werk te peddelen. Onder de WKR zijn de keuzemogelijkheden zelfs ruimer dan bij het oude fietsenplan.