Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen hun werknemers onbelaste vergoedingen geven zoals een kerstpakket of een fiets. Dit is geregeld via de Werkkostenregeling (WKR) die in 2011 is ingevoerd. Werkgevers hadden in eerste instantie nog tot 1 januari 2014 de keuze of ze de WKR of het bestaande vergoedingssysteem wilden toepassen. Die overgangstermijn is inmiddels met een jaar verlengd tot eind 2014. Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers.

De Werkkostenregeling (WKR)

De hoofdregel is dat alle vergoedingen die de werkgever aan de werknemer betaalt beschouwd worden als brutoloon, waarover belasting betaald moet worden. Elke werkgever mag echter een bedrag ter waarde van 1,2% van de loonsom van het bedrijf (het zogenaamde forfait) belastingvrij vergoeden aan de werknemers. De regeling is bedoeld om de administratie van werkgevers makkelijker te maken, dus niet om de belastinginkomsten te verhogen of de kosten van werkgevers te verlagen.

Welke vergoedingen kunnen belastingvrij vergoed worden uit de WKR?

Voorbeelden hiervan zijn bijdragen aan bedrijfsfitness, de inrichting van de werkplek thuis, het kerstpakket, telefoon- en internetaansluitingen thuis, personeelsfeesten en –reizen en de fiets van de zaak.

De werkkostenregeling biedt ook mogelijkheden om een deel van de vakbondscontributie te vergoeden. Het voordeel kan oplopen tot ongeveer € 70.

Wat merk ik als werknemer van de WKR?

In principe niets, de regeling is bedoeld voor werkgevers. Als werknemer moet je de kosten die je maakt voor uitoefening ven je werk gewoon vergoed krijgen.Vergoedt jouw werkgever meer dan 1,2 % van de loonsom, dan moet de werkgever aan het einde van het jaar extra belasting betalen.

Wat vindt CNV Vakmensen?

CNV Vakmensen is van mening dat werknemers er bij invoering van de werkkostenregeling niet op achteruit mogen gaan. De werkkostenregeling is bedoeld als administratieve lastenverlichting voor werkgevers. De kosten die werknemers maken om hun werk te kunnen uitvoeren moeten dus gewoon door werkgevers betaald worden!

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>