Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Vitaliteitsregeling

Wat was de vitaliteitsregeling

De vitaliteitsregeling zou werknemers in staat stellen om een financiële buffer aan te leggen die ze kunnen gebruiken voor studie, het starten van een eigen bedrijf, demotie of deeltijdpensioen. 

Het geld kon niet gebruikt worden voor een vervroegd pensioen.

Vitaliteitsregeling geschrapt

VVD en PvdA hebben begin oktober 2012 een deelakkoord over de Begroting van 2013 afgesloten en daarin is de nieuwe Vitaliteitsregeling geschrapt. Het doel van de Vitaliteitsregeling was werknemers ondersteunen in zorgtaken, bij het volgen van scholing, het opzetten van een eigen bedrijf, demotie of deeltijdpensioen. De regeling zou ingaan op 1 januari 2013.

Levensloop

Nu de Vitaliteitsregeling er niet komt, blijft de overgangsregeling levensloop over. Deze regeling geldt alleen voor een beperkt aantal mensen, die al levensloop spaarden. Het staat niet open voor nieuwe spaarders. De levensloopregeling zelf is op 1 januari 2012 afgeschaft. 

Doorsparen mogelijk bij saldo levensloop van 3.000 euro

Alleen werknemers die op 31 december 2011 een bedrag van € 3.000 op hun levensloop hadden staan, kunnen vanuit hun bruto loon blijven doorsparen. Dit kan tot ze hun AOW leeftijd bereiken. De voorwaarden blijven vrijwel gelijk.

Deze werknemers kunnen hun levenslooptegoed gebruiken voor tussentijds verlof of om eerder te stoppen met werken. De enige wijziging is dat er vanaf 2012 geen levensloop verlofkorting meer wordt opgebouwd. Eerder opgebouwde levensloopkorting (maximaal € 201 per jaar) mag nog wel opgemaakt worden, bij opname van het levensloopsaldo.

Omgezet in loon

Werknemers die in 2011 te weinig levensloop gespaard hadden om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling, kunnen geen levensloop meer bijstorten. Het opgebouwde saldo kunnen ze in 2012 en 2013 opnemen voor verlof. Doen ze dit niet, dan valt het levenslooptegoed op 31 december 2013 vrij en wordt het tegoed in één keer belast als loon.