Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Uitzendkracht

Als uitzendkracht ben je een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau en op tijdelijke basis wordt uitgeleend aan een ander bedrijf. Meestal huren bedrijven uitzendkrachten in bij vervanging van een zieke werknemer of als er door drukte behoefte is aan extra werkkracht. Sinds de economische crisis wordt regulier werk ook vaak langdurig door uitzendkrachten uitgevoerd.

Uitzendovereenkomst

Als je gaat werken voor een uitzendbureau, dan heet het contract dat je krijgt een uitzendovereenkomst. Deze overeenkomst kan 2 vormen hebben:

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding betekent dat je een contract hebt en dus loon krijgt zolang je werkt. Word je ziek, dan eindigt het contract per direct en als de inlener je niet meer nodig heeft ook. Is dit laatste het geval, dan moet je uitzendbureau dit vanaf 12 weken werken wel op tijd laten weten. Zelf mag je als uitzendkracht je contract tussentijds met onmiddellijke ingang opzeggen.

Detacheringsovereenkomst

De detacheringsovereenkomst is de tweede soort uitzendcontract. Deze contractvorm komt steeds vaker voor. Een detacheringscontract kan in meerdere vormen worden aangegaan. Bijvoorbeeld voor één dag, één week, voor onbepaalde tijd en voor alles daar tussenin.

Uitzendwerk

Fasesysteem

In de uitzendbranche gelden 2 cao's: de ABU en de NBBU. De uitzend-cao's werken met fases: hoe langer je werkt, hoe verder je komt in het fasesysteem. Elke stap in het fasesysteem betekent meer zekerheid op werk en inkomen. Beide cao's kennen verschillende fases, die onderling met elkaar te vergelijken zijn:

 ABU-cao

 NBBU-cao 

 Fase A
 duurt max. 78 (voor het uitzendbureau)     
 gewerkte weken

 Fase 1 & 2
 duurt vanaf 1 juli 2016 max. 78 (voor het uitzendbureau)
 gewerkte weken

 Fase B
 duurt vanaf 1 juli 2016 max. 4 jaar of 6
 contracten

 Fase 3
 duurt vanaf 1 juli 2016 max. 4 jaar of 6
 contracten

 Fase C
 contract voor onbepaalde tijd bij het
 uitzendbureau

 Fase 4
 contract voor onbepaalde tijd bij het
 uitzendbureau


Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan alleen worden toegepast in fase A. Een detacheringsovereenkomst kan in iedere fase voorkomen. Dit is dus eigenlijk het verschil tussen de term uitzendkracht en gedetacheerde.

Functie-indeling en beloning: inlenersbeloning

Als uitzendkracht heb je vanaf de eerste dag dat je bij je inlener aan het werk bent recht op dezelfde salarisschaal als degene die binnen het bedrijf van de inlener dezelfde functie heeft. Dit heet de inlenersbeloning. Hierbij geldt wel dat de positie in de schaal kan verschillen op basis van dienstjaren, kwaliteit, etc. 

Je hebt als uitzendkracht recht op de volgende elementen:

 • Uitsluitend het geldende periodeloon in de van toepassing zijnde salarisschaal.
 • De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode.
 • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag.
 • Initiële loonsverhoging. Dit zijn bijvoorbeeld cao-loonsverhogingen die gelden voor de inlener.
 • Kostenvergoedingen. Het gaat hier om reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk voor de uitoefening van de functie.
 • Periodieken. Hoogte en tijdstip als bij de inlener bepaald.

Het komt voor dat deze elementen niet automatisch door het uitzendbureau worden doorgevoerd. Kijk dus goed naar waar je recht op hebt als uitzendkracht en geef het door aan je uitzendbureau als je rechten niet goed worden toegepast.

Heb je hier hulp bij nodig? Neem contact met ons op

Goed om te weten als uitzendkracht

CNV Vakmensen is erg actief in de uitzendbranche. Zo helpen we mee aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en opleiding van uitzendkrachten. Als je daar meer over wilt weten, kun je de volgende links aanklikken:

Opleidingen >

Arbeidsomstandigheden >

Pensioenregeling >

Uitzendproblemen? Dan kun je bij CNV Vakmensen terecht

Vanzelfsprekend willen wij als CNV Vakmensen de positie van alle uitzendkrachten verbeteren. Word je geconfronteerd met zaken waarvan je denkt dat het niet klopt, dan horen we het graag. We gaan dan voor je aan de slag op basis van volstrekte anonimiteit. Je werkgever hoort niets van ons als jij dat niet wilt. We adviseren je en helpen indien nodig. Bel 030-751 1007 als je een dringende vraag hebt of vul dit formulier in.

Het is niet voor niets dat wij ons zo inzetten voor uitzendkrachten. Er is namelijk veel mis in de uitzendbranche. Vaak kloppen contracten of loonstroken niet of wordt er een loopje genomen met de regels. Dit alles ten nadele van jou als uitzendkracht. Ook veel werkgevers vinden het vervelend dat er misbruik wordt gemaakt van de regels. Er is dan geen eerlijke concurrentie mogelijk. Daarom bestaat er de SNCU. Dit is het orgaan voor naleving en voorlichting van de uitzendcao’s. CNV Vakmensen zit in het bestuur van de SNCU. Kijk voor meer informatie op: www.sncu.nl


Misstanden uitzendkrachten

CNV Vakmensen haalde meer dan 1,2 miljoen euro aan nabetalingen binnen voor ruim 300 uitzendkrachten. Het ging om bijvoorbeeld achterstallig loon en niet ontvangen toeslagen. Gemiddeld ging het per uitzendkracht om zo’n 4.000 euro aan nabetalingen.

Lees meer

Contact

Vrijblijvend je vraag stellen kan ook via chat of e-mail.

met je vraag of opmerking

Veelgestelde vragen

 • Bouw ik als uitzendkracht pensioen op?

  De pensioenregeling is voor uitzendkrachten vaak anders geregeld dan voor collega's die bij de inlener in dienst zijn.

  De regeling binnen het uitzenden heet STIPP. Pas na 26 weken werken via dezelfde uitzendonderneming bouw je in de uitzendbranche pensioen op. Dit heet de zogenaamde basisregeling. Hierbij legt je werkgever geld voor jou in voor later. Na 78 weken is de zogenaamde plusregeling van toepassing, waarbij je zelf ook een gedeelte van de pensioenvoorziening betaalt.
 • Geldt de inlenersbeloning voor iedereen?

  De inlenersbeloning geldt niet direct voor specifieke groepen die meestal extra aandacht nodig hebben om een baan te vinden.

  Het gaat bijvoorbeeld om langdurig werklozen, schoolverlaters, herintreders, mensen die re-integreren en bepaalde werkzoekenden binnen het kader van de Participatiewet. Hier mogen wat ‘mindere’ arbeidsvoorwaarden worden toegepast. Het idee is dat dat de kans op werk vergroot. 

  Meer informatie voor uitzendkrachten over bovenstaande of andere onderwerpen zoals (betaling bij) arbeidsongeschiktheid, werken en verlof, loondoorbetaling bij wegvallen van je opdracht, scholing of de correctheid van je functie-indeling, vind je in de cao’s (rechtsboven onder 'Downloads'). Je kunt ons natuurlijk ook altijd bellen op nummer 030-751 1007 of hier je vraag stellen.

 • Heb ik ook recht op een dertiende maand?

  Een uitzendkracht heeft op sommige elementen van de beloning bij de inlener niet automatisch recht.

  Een dertiende maanduitkering, een bonusregeling, gevarentoeslag of doorbetaalde studiedagen krijg je meestal niet. Soms is er in de cao van de inlener wel iets afgesproken ten gunste van de uitzendkracht. Het is dus de moeite waard om de betreffende cao erop na te slaan als je ergens gaat werken.