Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Loop jouw transitievergoeding niet mis

Bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract heb je recht op een wettelijke vergoeding, de transitievergoeding. Voorwaarde is wel dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest en je werkgever het contract beëindigt. Het maakt niet uit of je een vast contract had of een tijdelijk contract.

Binnen 3 maanden

Helaas komt het vaak voor dat een werkgever de transitievergoeding niet uitbetaalt. Of dat een werknemer te weinig vergoeding krijgt uitbetaald. Binnen 3 maanden na de beëindiging van je contract moet je je transitievergoeding hebben opgeëist. Doe je dit niet dan vervalt jouw recht op transitievergoeding. Normaal gesproken keert de werkgever het bedrag netjes uit en hoef je niets te doen. Toch is het goed dat je hier zelf initiatief in neemt. Controleer allereerst of je recht hebt op transitievergoeding en vervolgens of de berekening van je werkgever klopt.

Hoe hoog is jouw transitievergoeding?

Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt het volgende:

 • 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar in de eerste 10 jaar van jouw arbeidscontract
 • 1/2 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar dat je langer dan 10 jaar in dienst bent

Ben je ouder dan 50 én langer dan 10 jaar in dienst? Dan heb je recht op één bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar na jouw 50ste. De werkgever moet dan wel minimaal 25 mensen in dienst hebben.

 

Bereken jouw transitievergoeding

Geen recht op de transitievergoeding

Er zijn een aantal uitzonderingen waarin je geen of een kleinere vergoeding krijgt, namelijk:
 • Je bent korter dan 2 jaar in dienst geweest
 • Je neemt zelf ontslag 
 • Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jou als werknemer
 • Je bent jonger dan 18 jaar en hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt
 • Je werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of zit in de schuldsanering
 • Je werkgever is een kleine organisatie (25 werknemers of minder) in een slechte financiële situatie 
 • Het ontslag vindt plaats omdat je de AOW- of pensioenleeftijd hebt bereikt
 • In de van toepassing zijnde cao is een gelijkwaardige voorziening opgenomen
 • Er is sprake van ontslag met wederzijds goedvinden

Let op: als jij en jouw werkgever met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan (dus door middel van een zogenoemde beeindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst) heb je niet automatisch recht op een transitievergoeding! Jij en jouw werkgever moeten de afspraak dat deze vergoeding wel wordt uitbetaald expliciet opnemen in de overeenkomst die wordt gesloten. Doen jullie dit niet, dan maak je dus geen aanspraak op een transitievergoeding.

Laat je in het geval van een ontslag altijd tijdig persoonlijk adviseren.

 

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

 • Heeft een uitzendkracht ook recht op een transitievergoeding?

  Ja, een uitzendkracht heeft ook recht op een transitievergoeding als hij aan de randvoorwaarden voldoet. Sterker nog, een uitzendkracht kan tot 5,5 jaar een tijdelijk contract hebben wat op enig moment niet verlengd wordt. Verlengt de werkgever je contract niet, controleer dan of er recht op een transitievergoeding bestaat.
 • Recht op een vergoeding als je een contract met minder uren krijgt?

  Het kan zijn dat je werkgever je een tijdelijk contract aanbiedt met minder uren. Als je aan de andere randvoorwaarden voldoet, dan heb je over het verminderde urenaantal recht op transitievergoeding.
 • Kan CNV voor mij onderhandelen over de hoogte van de vergoeding?

  Als er sprake is van een collectief ontslag, een sociaal plan of een individueel juridisch ontslag dan kunnen we onderhandelen over de hoogte van de vergoeding. Dit maakt dan deel uit van onze vaste dienstverlening.


  Is er sprake van het niet verlengen van een tijdelijk contract dan is er geen onderhandelingspositie. Wel kunnen we de hoogte van je vergoeding controleren. Zijn bijvoorbeeld alle onderbrekingen en grondslagen juist meegenomen in de berekening? Neem hiervoor contact met ons op.

 • Is er een hogere vergoeding voor oudere werknemers?

  Voor werknemers van 50 jaar en ouder is er een regeling tot 2020 die voorziet in een hogere transitievergoeding. Er gelden dan wel een aantal voorwaarden:

  • Je bent op het moment van ontslag 50 jaar of ouder
  • Je bent op het moment van ontslag minstens 10 jaar in dienst
  • Je werkgever had minstens 25 werknemers in dienst in de laatste 6 maanden voorafgaand aan het jaar waarin het ontslag plaatsvindt

  Ook hier geldt dat de vergoeding maximaal €76.000,- bedraagt, of een jaarsalaris als dat hoger is.

 • Wat kan CNV voor mij betekenen als mijn contract niet verlengd wordt

  CNV kan beoordelen of je recht hebt op een transitievergoeding. Als je hier recht op hebt dan kunnen wij dit voor jou opeisen bij de werkgever. Zeker in lastige gevallen, zoals bij uitzendkrachten met meerdere kleine contracten en of onderbrekingen, kunnen wij veel voor jou betekenen.