Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Transitievergoeding: een vergoeding na ontslag

Bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract heb je recht op een financiële vergoeding, de transitievergoeding. Deze is bedoeld om de tijd tussen twee banen te overbruggen of in te zetten voor scholing. Hieronder lees je wanneer je recht hebt op een transitievergoeding en hoe hoog hij is.

Transitievergoeding na 1 januari 2020

Met het ingaan van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor de transitievergoeding. In de nieuwe regeling hoef je maar 1 dag gewerkt te hebben om na ontslag recht te hebben op een transitievergoeding. Dus ook tijdens je proeftijd. Voor 2020 moest je 2 jaar in dienst zijn of gewerkt hebben voor hetzelfde bedrijf.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

Je hebt recht op een transitievergoeding als je werkgever je ontslaat. Het maakt niet uit of je een vast contract had of een tijdelijk contract. Neem je zelf ontslag? Dan krijg je alleen een vergoeding als je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Twijfel je of je recht hebt op een transitievergoeding? Neem dan contact op met onze medewerkers van Rechtshulp.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van je vergoeding hangt af van de datum waarop de arbeidsovereenkomst is opgezegd. Voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2020 zijn opgezegd of waar een ontslagvergunning bij het UWV is aangevraagd, geldt een overgangsregeling.

Is de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 opgezegd?

Dan geldt het oude recht op transitievergoeding (de regeling zoals die tot 31 december 2019 van kracht was). Ook als je de vaststellingsovereenkomst pas na 1 januari 2020 ondertekent of pas na 1 januari daadwerkelijk uit dienst treedt. Let dus goed op wat jouw precieze ontslagdatum is. Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt het volgende:

 • 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar in de eerste 10 jaar van jouw arbeidscontract.
 • 1/2 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar dat je langer dan 10 jaar in dienst bent.
 • Ben je ouder dan 50 én langer dan 10 jaar in dienst? Dan heb je recht op 1 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar na jouw 50ste. De werkgever moet dan wel minimaal 25 mensen in dienst hebben.

Is de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 opgezegd?

De hoogte van je vergoeding wordt per 1 januari 2020 op een andere manier berekend. Niet het aantal dienstjaren is leidend, maar het aantal dagen dat jouw dienstverband duurde. Dus ook tijdens je proeftijd. Het maakt niet uit of je een vast contract had of een tijdelijk contract. Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt het volgende:

 • 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Iedereen (vanaf 18 jaar) krijgt dus te maken met dezelfde berekening, ongeacht leeftijd, duur van je dienstverband of de grootte van het bedrijf. De transitievergoeding is per 1 januari 2020 maximaal € 83.000. Is je jaarsalaris hoger? Dan ontvang je maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Transitievergoeding binnen 3 maanden opeisen

Binnen 3 maanden na de beëindiging van je contract moet je je transitievergoeding hebben opgeëist. Doe je dit niet? Dan vervalt jouw recht op transitievergoeding. Controleer daarom tijdig of je recht hebt op transitievergoeding en of de berekening van je werkgever klopt.

Helaas komt het vaak voor dat een werkgever de transitievergoeding niet uitbetaalt. Of dat een werknemer te weinig vergoeding krijgt uitbetaald. Vermoed je dat je werkgever onterecht niet of te weinig heeft betaald? Onze medewerkers van Rechtshulp geven je graag advies.

Lees ook: 'Pas op voor misbruik transitievergoeding'

 

Alle zorgen over transitievergoeding uit handen geven?

Neem gratis contact met ons op

Veelgestelde vragen over de transitievergoeding

 • Werknemers met een hoger aantal dienstjaren krijgen minder?

  Klopt het dat werknemers met een hoger aantal dienstjaren (meer dan tien) bij beëindiging van hun dienstverband minder krijgen dan vóór 1 januari 2020?

  Dat klopt. Tot 2020 kreeg je voor elk jaar dat je langer dan tien jaar in dienst was ½ maandsalaris. Vanaf 1 januari 2020 is dat 1/3 maandsalaris, net zoals voor de eerste tien jaar dienstverband het geval is.

 • Van halve dienstjaren naar aantal dagen dienstverband

  Vanaf 1 januari 2020 wordt er niet meer gerekend met halve dienstjaren bij de berekening van de transitievergoeding, maar met het aantal dagen dat het dienstverband heeft geduurd. Is dat gerekend vanaf het begin van mijn dienstverband tot het moment waarop ik mijn handtekening onder de vaststellingsovereenkomst heb gezet?

  Dat is tot de datum waarop je samen met de werkgever hebt besloten dat het contract wordt beëindigd. De handtekening kan natuurlijk al eerder worden gezet.

 • Tellen contracten uit 2019 mee?

  Moeten bij de berekening van de transitievergoeding ook contracten worden meegeteld die in 2019 zijn gestart?

  Uiteraard. Het geldt voor alle jaren dat je onder contract staat bij het bedrijf.

 • Waarom is de transitievergoeding voor 50 plus afgeschaft?

  Waarom is per 1 januari 2020 de speciale transitievergoeding voor 50 plussers afgeschaft?

  Dat was een overbruggingsregeling die stamt uit de Wet Werk en Zekerheid in 2013. Dat zou dus maar een tijdelijke overgangsmaatregel zijn.