Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële vergoeding die je krijgt, als je wordt ontslagen. Bij gedwongen ontslag moet de werkgever aan elke werknemer die een dienstverband van meer dan twee jaar heeft, een transitievergoeding betalen. Dit geldt ook voor mensen met meerdere dienstverbanden, die samen meer dan twee jaar hebben geduurd. De transitievergoeding is wettelijk verplicht. De hoogte hangt af van de lengte van het dienstverband of de dienstverbanden. Voor CNV Vakmensen is de transitievergoeding het minimum. Als er mogelijkheden zijn een hogere vergoeding af te spreken, zal CNV Vakmensen dat ook proberen. Dit geldt ook voor mensen die korter dan twee jaar voor de werkgever hebben gewerkt.

Recht op transitievergoeding

Je hebt recht op de transitievergoeding als je twee jaar of langer in dienst bent geweest en je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt. Het maakt daarbij niet uit of je een tijdelijk of een vast contract hebt.

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van twee onderdelen: je maandsalaris en het aantal dienstjaren. Voor de eerste 10 jaar van het dienstverband geldt dat elk half jaar dienstverband recht geeft op 1/6 maandsalaris transitievergoeding (ofwel 1/3 maandsalaris per jaar). Voor alle jaren na 10 jaar geldt dat elke zes maanden dienstverband recht geven op ¼ maandsalaris transitievergoeding (ofwel ½ maandsalaris per jaar). Het maximum is € 76.000,- of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 76.000,-. Afwijkingen hiervan zijn alleen mogelijk als werkgever of werknemer zeer verwijtbaar zijn aan het ontslag.

Geen recht op de transitievergoeding

Er zijn een aantal uitzonderingen waarin je geen of een kleinere vergoeding krijgt, namelijk:

 • Je bent korter dan 2 jaar in dienst geweest
 • Je neemt zelf ontslag 
 • Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jou als werknemer
 • Je bent jonger dan 18 jaar en hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt
 • Je werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of zit in de schuldsanering
 • Je werkgever is een kleine organisatie (25 werknemers of minder) in een slechte financiële situatie 
 • Het ontslag vindt plaats omdat je de AOW- of pensioenleeftijd hebt bereikt
 • In de van toepassing zijnde cao is een gelijkwaardige voorziening opgenomen
 • Er is sprake van ontslag met wederzijds goedvinden
Let op: als jij en jouw werkgever met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan (dus door middel van een zogenoemde beeindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst) heb je niet automatisch recht op een transitievergoeding! Jij en jouw werkgever moeten de afspraak dat deze vergoeding wel wordt uitbetaald expliciet opnemen in de overeenkomst die wordt gesloten. Doen jullie dit niet, dan maak je dus geen aanspraak op een transitievergoeding.

Laat je in het geval van een ontslag altijd tijdig persoonlijk adviseren.

Neem contact met ons op

Mijn transitievergoeding

Transitievergoeding? Bereken het met de rekenmodule!

Klik hier voor een indicatie

Meldpunt misbruik flexwet

Word jij na meer dan twee jaar gewerkt te hebben bij je werkgever ontslagen zonder transitievergoeding? Dit mag niet!

Meld dit ons

Veelgestelde vragen

 • Wordt het makkelijker voor mijn werkgever om mij te ontslaan?

  Het wordt niet makkelijker voor je werkgever om je te ontslaan.

  Maar bij een ontslag op niet bedrijfseconomische gronden (zoals bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding), zal de kantonrechter strenger gaan toetsen. Dit betekent dat de kantonrechter alleen nog in heel bijzondere gevallen een ‘billijke vergoeding’ aan de werknemer kan toekennen. Bijvoorbeeld bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Er moet dan wel sprake zijn van een heel uitzonderlijke situatie. De verwachting is dan ook dat dit niet zo snel het geval zal zijn. Bij ontslag op bedrijfseconomische gronden verandert er vrijwel niks.
 • Ik ben een oudere werknemer, krijg ik straks nog wat extra's bij ontslag?

  De berekening die tot 1 juli 2015 als uitgangspunt geldt bij een ontslag via de kantonrechter (de zogenoemde kantonrechtersformule) is gunstiger voor oudere werknemers: de dienstjaren in een oudere leeftijdscategorie tellen zwaarder mee.

  Voor werknemers van 50 jaar en ouder is er vanaf 1 juli 2015 een tijdelijke regeling (tot 2020) die voorziet in een hogere transitievergoeding. Er gelden dan wel een aantal voorwaarden:

  • Je bent op het moment van ontslag 50 jaar of ouder
  • Je bent op het moment van ontslag minstens 10 jaar in dienst
  • Je werkgever had minstens 25 werknemers in dienst in de laatste 6 maanden voorafgaand aan het jaar waarin het ontslag plaatsvindt

  Ook hier geldt dat de vergoeding maximaal €76.000,- bedraagt, of een jaarsalaris als dat hoger is.

 • Krijg ik een transitievergoeding als mijn contract na 1 juli 2015 eindigt?

  Het is mogelijk dat je werkgever nu of binnenkort een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV en deze ook krijgt en vervolgens jouw arbeidsovereenkomst opzegt.

  Omdat daarbij een opzegtermijn geldt, kan het zijn dat de einddatum van je dienstverband na 1 juli 2015 ligt. Ook kan het zijn dat je werkgever voor 1 juli 2015 een aanvraag indient bij het UWV en de procedure op die datum nog loopt. In dat geval gelden de oude regels en heb je dus geen recht op een transitievergoeding.
 • Krijg ik een vergoeding als de procedure via de kantonrechter loopt?

  Bij procedures via de kantonrechter die voor 1 juli 2015 zijn gestart, gelden de oude regels. Ook als je arbeidscontract bijvoorbeeld eindigt na 1 juli 2015.

  Ook als bijvoorbeeld de mondelinge behandeling (zitting) bij de rechter na 1 juli 2015 plaatsvindt en de einddatum van je arbeidsovereenkomst na die datum ligt.