Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Stukloon

Stukloon is loon dat wordt uitbetaald op basis van de gemaakte productie. Pakketbezorgers kunnen bijvoorbeeld beloond worden per afgeleverd pakket. Maar stukloon kan bijvoorbeeld ook op administratief werk worden toegepast.

Hoe meer 'stukken', hoe hoger de beloning

Stukloon is een vorm van prestatiebeloning. Hoe meer stukken je maakt, hoe hoger je beloning. In Nederland komt stukloon niet veel meer voor, maar het is niet verboden. De beloning door middel van stukloon staat op gespannen voet met de Wet Minimumloon. De Wet Minimumloon gaat uit van een beloning per tijdseenheid. Stukloon is zoals gezegd beloning gebaseerd op productie. Iedere werknemer in Nederland moet ten minste het minimumloon verdienen. 

Voorwaarden en minimumloon

De voorwaarde voor stukloon is dan ook dat de werknemer het wettelijk minimumloon kan verdienen binnen de tijd die redelijkerwijs nodig is om de arbeid te verrichten. In de praktijk is dit nog wel eens moeilijk. Redelijkerwijs is een lastig begrip. Vaak is ook niet duidelijk welke normen een werkgever hanteert om de gewenste productie te bepalen. Werknemers moeten soms lange dagen maken om het Wettelijk Minimumloon daadwerkelijk te verdienen. Volgens de Inspectie SZW komt het in de praktijk het nogal eens voor dat werknemers die stukloon krijgen, onder het minimumloon worden betaald. De inspectie heeft de minister eind 2015 geadviseerd om het stukloon te verbieden.