Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Studeren en studiefinanciering

In 2015 is de studiebeurs omgezet in een lening. Deze betaal je na je afstuderen in maximaal 35 jaar terug.

Terugbetalen studielening en studieschuld

Bij het nieuwe leenstelsel geldt dat je de eerste twee jaar na je afstuderen nog niet terug  hoeft te betalen. Deze periode wordt de aanloopfase genoemd. Daarna begint de terugbetaalperiode van maximaal 35 jaar. Het precieze bedrag dat je gaat terugbetalen is afhankelijk van het inkomen dat je gaat verdienen en de hoogte van je totale schuld.

Jokerjaren

Zit je tijdelijk krap bij kas? Tot een maximum van vijf jaar (eigenlijk: twintig kwartalen) kun je een periode kiezen waarin je niet aflost, de zogenoemde jokerjaren. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld net een huis hebt gekocht of een kind hebt gekregen. Tijdens deze kwartalen los je tijdelijk niet af. Wel blijft de rente over je schuld doorlopen. De kwartalen die je wilt gebruiken, hoeven niet aaneensluitend te zijn. Je terugbetaaltermijn wordt wel verlengd met de periode dat je jouw kwartalen inzet. Bijvoorbeeld, je zet twee jokerjaren in, dan wordt je aflossingstermijn maximaal 37 jaar. Eerder aflossen mag altijd.

Kwijtschelding studieschuld

Heb je een handicap of chronische ziekte? Dan mag je rekenen op kwijtschelding van €1.200,- bij een afgeronde studie.

 • Hoe werkt het studievoorschot?

  Studievoorschot:

  Het nieuwe studievoorschot geldt voor studenten op hbo en universiteit (wo). Leerlingen in het mbo behouden recht op de basisbeurs.

  De duur van het studievoorschot is maximaal 7 jaar, tenzij de studie zelf al langer duurt, bijvoorbeeld door specialisatie. Dan kun je bijlenen.

  Als je in september 2015 begint aan een studie, dan val je onder de nieuwe regels van het studievoorschot. De verstrekte lening moet je na je afstuderen in maximaal 35 jaar terugbetalen. Als je dan minder verdient dan het minimumloon hoef je (nog) niet af te lossen. Ga je meer verdienen, dan hoef je maandelijks nooit meer dan 4 procent van dat extra inkomen terug te betalen. Lukt het je niet alles in 35 jaar af te lossen vanwege een blijvend laag inkomen, dan wordt de rest kwijtgescholden.

 • Wanneer heb je recht op een aanvullende beurs?

  Als je ouders minder dan 48.000 euro bruto per jaar verdienen.

  De aanvullende beurs is een aanvulling op het studievoorschot. Deze beurs wordt alleen toegekend als jouw ouders samen minder dan 48.000 euro bruto per jaar verdienen (gemiddeld inkomen in voorafgaande twee jaren).

  De aanvullende beurs is maximaal 365 euro per maand. Behaal je je diploma (binnen 10 jaar) dan wordt de aanvullende beurs een gift die niet hoeft te worden terugbetaald. Stop je voortijdig met de studie, dan moet dit dus wel (!).

 • Heb ik recht op een ov-jaarkaart?

  Ja, de ov-kaart blijft bestaan.

  De ov-kaart blijft en wordt zelfs uitgebreid naar mbo-studenten onder de 18. Deze regel gaat uiterlijk in per 2017.

  Die ov-kaart (‘studentenreisproduct’ genoemd) is alleen gratis als je de studie binnen 10 jaar succesvol afrondt. Anders moet je het bedrag terugbetalen.

 • Wat vindt CNV Vakmensen van het leenstelsel?

  Studeren moet voor iedereen mogelijk blijven

  CNV Vakmensen volgt het nieuws rondom het studievoorschot op de voet. De bond vindt de ontwikkeling van mensen heel erg belangrijk. Een goede mbo-, hbo- of universitaire opleiding hoort daarbij. Die opleiding moet dus voor iedereen mogelijk blijven.