Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Schijnconstructies

Schijnconstructies zijn manieren waarmee werkgevers proberen regels voor minimumloon of cao-loon te omzeilen. Dit kan het inhouden van bedragen op het minimumloon zijn, zoals maaltijden, huisvesting of zorgverzekering. Ook kan het gaan om (rare) boetebepalingen die een werkgever oplegt.

Werkgevers willen lage kosten

Werkgevers kunnen door het gebruik van schijnconstructies een deel van het loon dat zij betalen, weer afromen. In feite verlagen ze zo voor zichzelf de kosten van arbeid. Het gebruik van zulke constructies veroorzaakt oneerlijke concurrentie, ontduiking van de betaling van sociale premies en de verdringing van Nederlandse werknemers door goedkope buitenlandse werknemers.

WAS

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bevat een aantal maatregelen om schijnconstructies waar werkenden de dupe van worden, tegen te gaan. De wet is ingegaan op 1 juli 2015, waarbij een aantal onderdelen ingaan op 1 januari 2016 en op 1 juli 2016.

De Wet Aanpak Schijnconstructies moet werknemers beter beschermen tegen onderbetaling en moet eerlijke werkgevers beter beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Met de wet moet ook de handhaving van het arbeidsrecht verbeterd worden.

Regels vanaf 1 juli 2015

Sinds 1 juli 2015 gelden een aantal maatregelen waar werknemers vaak niet direct iets van merken. Het gaat om:

 • Ketenaansprakelijkheid voor het loon. De werknemer kan nu ook de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk stellen als het loon waar hij recht op heeft, niet is uitbetaald. Voor die datum was alleen de werkgever aansprakelijk. De werknemer heeft nu meer mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen.
 • Als de inspectie SZW vermoedt dat een bedrijf de cao niet naleeft, zal zij dit melden aan werkgeversorganisaties en vakbonden. Die kunnen dan actie ondernemen.
 • De werkgever moet de identiteit van buitenlandse werknemers controleren. Dit staat in de wet arbeid vreemdelingen. De inspectie SZW kan nu op grond van de WAS eisen dat de werkgever binnen 48 uur de door hem vastgestelde identiteit doorgeeft.

Regels vanaf 1 januari 2016

Deze maatregelen zijn voor werknemers beter zichtbaar.

 • De werkgever moet zorgen voor een duidelijke loonstrook die begrijpelijk is voor het personeel. Alle bedragen op de loonstrook moeten duidelijk toegelicht zijn. Als de loonstrook niet klopt, kan de inspectie SZW een boete opleggen aan de werkgever.
 • Het minimumloon moet via de bank betaald worden. Werkgevers mogen dit niet meer contant doen. Wat de werknemer meer verdient dan het minimumloon, mag de werkgever wel contant betalen. De werknemer kan de werkgever wel machtigen om het volledige loon over te maken naar een andere bankrekening, bijvoorbeeld van een schuldhulpverlener.
 • Alle bedrijven die door de inspectie SZW zijn gecontroleerd, worden openbaar gemaakt. Dit zijn zowel de bedrijven die zich netjes aan de regels houden, als de bedrijven die in overtreding zijn geweest.
Wat moet er vanaf 1 januari op je loonstrook staan:
 • Het bruto loonbedrag
 • De onderdelen van het loonbedrag moeten afzonderlijk uitgelegd worden
 • De vakantiebijslag
 • Het wettelijk minimum loon of het wettelijk minimum jeugdloon dat op de werknemer van toepassing is
 • Afzonderlijke toelichting van de vergoedingen
 • Afzonderlijke toelichting van inhoudingen of verrekeningen met het loon
 • De bedrijfsnaam en de naam van je werkgever
 • De periode waarover het loon wordt betaald
 • De arbeidsduur van de werknemer zoals die in het arbeidscontract staat

Je werkgever moet je een loonstrook geven. Dit kan schriftelijk of digitaal. Als de werkgever je een digitale loonstrook wil geven, mag dit alleen met jouw toestemming. Je moet een digitale loonstrook kunnen opslaan.

Regels vanaf 1 juli 2016

Vanaf 1 juli 2016 zijn alle constructies verboden waarbij minder dan het wettelijk minimumloon wordt betaald. Werkgevers moeten het volledig minimumloon betalen aan werknemers. Op het WML mogen alleen nog de wettelijk verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden, zoals belastingen en premies.

Dienstverlening voor leden

Zeker weten of je salaris klopt?

Laat het nu controleren

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting