Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die kansen ziet
Voor een rechtvaardige en betrokken samenleving
Kennisbank

Schadevergoeding vakantiedagen voor langdurig zieken

Was jij tussen 1997 en 2012 meer dan een half jaar ziek en is je arbeidsovereenkomst geëindigd? Er is een grote kans dat jij je vakantiedagen onvolledig hebt uitbetaald gekregen. Je kunt hiervoor een claim indienen.

In Nederland bouwden zieke werknemers lange tijd alleen over het laatste half jaar van hun ziekte vakantiedagen op. In 2009 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat deze beperkte opbouw bij ziekte niet toegestaan is. Per 1 januari 2012 is daarom de wetgeving in Nederland aangepast. Werknemers bouwen sindsdien over hun gehele ziekteperiode vakantiedagen op.

Hoge Raad

Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan. De Nederlandse Staat is aansprakelijk voor de schade van werknemers als gevolg van de wetgeving die gold voor 1 januari 2012. Deze werknemers hebben bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald gekregen.

Claim

In een aantal gevallen kun je nog een claim indienen:

  • Je bent tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012, meer dan een half jaar ziek geweest
  • Je arbeidsovereenkomst is geëindigd voor of op 23 november 2016
  • Bij het einde van de arbeidsovereenkomst zijn de vakantiedagen (waar je volgens de Europese regelgeving recht op zou hebben gehad) niet volledig uitbetaald. Let op, in sommige cao’s was afgesproken dat er wel volledige opbouw van vakantiedagen plaatsvond.
Voor eventuele claims gelden deadlines. Als de arbeidsovereenkomst voor of op 1 januari 2009 is geëindigd, dan had de claim uiterlijk op 20 januari 2014 ingediend moeten zijn.

Wat betekent dit voor jou?

Was je in de periode van 23 november 1996 tot 1 januari 2012 meer dan een half jaar ziek? Dan bouwde je alleen over het laatste half jaar van je ziekte vakantiedagen op. Bij ontslag werden of worden die vakantiedagen (mogelijk) nog uitbetaald. Omdat je tijdens je ziekte minder vakantiedagen hebt opgebouwd dan waar je recht op had, kom je tekort. Deze schade kan je verhalen op de overheid. Dit moet uiterlijk 5 jaar na de datum van ontslag gebeuren. Tot 23 november 2016 heb je daar nog de gelegenheid voor. Let op, in een aantal gevallen is dus de termijn al verlopen. Je kunt een claim indienen bij het agentschap SZW.

Meer informatie

Het agentschap SZW