Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Salarisverlaging

Salarisverlaging of loonsverlaging kan ontstaan door herplaatsing in functies met een lagere beloning. Dit kan voorkomen als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en daardoor een andere functie krijgt. Het salaris gaat ook omlaag als je minder uren gaat werken (al dan niet in deeltijd) of geen bijzondere diensten meer draait waar een toeslag voor geldt.

Demotie

Demotie betekent terugplaatsing in functie. Dat kan met instemming van de werknemer gebeuren, bijvoorbeeld omdat jij die managementfunctie toch niet prettig vindt, of omdat je op je 55e wat rustiger aan wil doen. Een lagere functie betekent in dat geval ook lager salaris. Ben je het niet eens met je terugplaatsing? Accepteer dan zeker het lagere salaris niet. Vaak is er wel een afbouw- of garantieregeling mogelijk.

Garantieregeling

Als je door (bedrijfs)omstandigheden naar een lager betaalde (ploegen)dienst wordt overgeplaatst, is er in veel cao’s een regeling opgenomen. De teruggang in ploegentoeslag vindt dan zeer geleidelijk plaats. Bovendien is de termijn dan afhankelijk van je leeftijd en het aantal jaren dat je in de oude ploegendienst hebt gewerkt. Dit heet ook wel een 'garantieregeling bij overplaatsing in een lager betaalde dienst'.

Loondispensatie

Ben je arbeidsgehandicapt? Dan kan je werkgever soms toestemming krijgen om een lager loon te betalen dan het wettelijke minimumloon. Deze loondispensatie kan alleen worden aangevraagd wanneer je een Wajong-uitkering krijgt of wanneer je jonger bent dan 18 jaar met een handicap.

Deeltijd geen reden voor loonsverlaging

Vroeger kwam het nog wel eens voor dat iemand die deeltijd werkte, een lager salaris kreeg of bijvoorbeeld niet aan de pensioenregeling mocht deelnemen. Maar wie in deeltijd werkt, heeft tegenwoordig evenveel rechten als een fulltimer. Alle salariselementen moeten worden meegenomen. Per uur verdien je dus hetzelfde, maar als je minder gaat werken, verdien je per maand natuurlijk wel minder.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>


CNV Vakmensen helpt je met